Budownictwo i rolnictwo to branże, w których najczęściej dochodzi do nielegalnego zatrudniania cudzoziemców. Dzieje się tak zwłaszcza w małych firmach. Potwierdzają to kontrole Państwowej Inspekcji Pracy.

Jak zaznaczył Jarosław Cichoń z Departamentu Legalności Zatrudnienia, inspektorzy odnotowywali w czasie kontroli nie tylko brak zezwoleń na pracę ale też zaniżanie i niewypłacanie wynagrodzeń.

W sumie nieprawidłowości stwierdzano w co drugiej skontrolowanej firmie.

Największą grupą zatrudnianych w Polsce cudzoziemców są Ukraińcy. Po nich są Chińczycy i Wietnamczycy.