Przepisy dotyczące oskładkowania mikroprzedsiębiorców nie są dostosowane do podwójnej podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Dzięki temu część z nich zaoszczędzi w drugiej połowie 2023 r.

Prowadzący działalność gospodarczą z przychodami poniżej 120 tys. zł, którzy nie wykorzystali jeszcze dozwolonej puli trzech lat opłacania preferencyjnych składek, mogą w tym roku zyskać na małym ZUS plus. Gdy korzystają z tej ulgi, płacą składki liczone od ich przeciętnego zeszłorocznego dochodu. Podstawa ich wymiaru nie może być jednak niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. Wniosek w tej sprawie należy złożyć w ZUS do końca stycznia. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, składkę zdrowotną należy opłacać w pełnej wysokości.

Z podobnych ulg korzystają osoby rozpoczynające działalność, które przez pierwsze pół roku opłacają wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne (ulga na start), aby później przez kolejne dwa lata płacić zryczałtowaną składkę liczoną od kwoty minimalnego wynagrodzenia (mały ZUS).

Rzecz w tym, że w 2023 r. minimalne wynagrodzenie zmieni się dwa razy – od stycznia wyniesie 3490 zł, ale od lipca będzie to już 3600 zł. – W związku z tym składki w ramach małego ZUS również zmienią się w tym roku dwa razy. Prowadzący działalność od stycznia do czerwca zapłacą do ZUS 331,26 zł miesięcznie, a w drugiej połowie roku będzie to już 341,72 zł – wylicza Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w inFakt.

Tymczasem zgodnie z przepisami podstawa wyliczenia składek w małym ZUS plus nie może być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. Oznacza to, że ta podstawa nie zmieni się w połowie roku, tak jak w przypadku małego ZUS.

– Przepisy są niespójne. Efekt będzie taki, że najniższa składka na mały ZUS plus w drugiej połowie roku będzie niższa od składki na mały ZUS. Przedsiębiorcy z minimalną podstawą w małym ZUS plus w całym 2023 r. będą opłacać składki w kwocie 331,26 zł (ze składką chorobową) i nie dotknie ich podwyżka w lipcu – wyjaśnia ekspert.

Mikroprzedsiębiorcy, którzy nie korzystali dotychczas z małego ZUS plus, powinni wyrejestrować się z ZUS poprzez druk ZUS ZUA z kodem, z którym są obecnie zarejestrowani. Następnie należy ponownie dokonać zgłoszenia przez złożenie dokumentu ZUS ZUA z kodem 05 90 albo 05 92. Do 20 lutego trzeba wraz z DRA/RCA wysłać DRA II/RCA II, gdzie w odpowiednich polach podaje się informację o formie opodatkowania i osiągniętych w zeszłym roku przychodach i zyskach, które posłużą do ustalenia wysokości składek na cały 2023 r.

Z małego ZUS plus można skorzystać również w trakcie roku – gdy skończy się dotychczasowy okres preferencji w ramach małego ZUS lub działalność zostanie odwieszona. Jeśli stanie się tak w drugiej połowie roku, przedsiębiorca może nawet obniżyć swoje składki.

Przedsiębiorcy bez prawa do ulgowych składek w 2023 r. zapłacą do ZUS wraz ze składką chorobową 1418,48 zł miesięcznie – nie licząc składki na ubezpieczenie zdrowotne, która będzie liczona od bieżących dochodów z działalności. ©℗