Prowadzący działalność gospodarczą z przychodami poniżej 120 tys. zł, którzy nie wykorzystali jeszcze dozwolonej puli trzech lat opłacania preferencyjnych składek, mogą w tym roku zyskać na małym ZUS plus. Gdy korzystają z tej ulgi, płacą składki liczone od ich przeciętnego zeszłorocznego dochodu. Podstawa ich wymiaru nie może być jednak niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. Wniosek w tej sprawie należy złożyć w ZUS do końca stycznia. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, składkę zdrowotną należy opłacać w pełnej wysokości.

Z podobnych ulg korzystają osoby rozpoczynające działalność, które przez pierwsze pół roku opłacają wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne (ulga na start), aby później przez kolejne dwa lata płacić zryczałtowaną składkę liczoną od kwoty minimalnego wynagrodzenia (mały ZUS).