Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Za niespełna trzy miesiące, 27 czerwca br., wejdzie w życie mała nowelizacja prawa budowlanego. Zmiany wprowadzi ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 443). Ideą przyświecającą prawodawcy było uproszczenie procesu inwestycyjnego, głównie przez rezygnację z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę budynków jednorodzinnych. Przedsiębiorcy również skorzystają na nowelizacji, chociaż do rewolucji wciąż daleko. Z punktu widzenia przedsiębiorców zmiany stanowią jedynie pewien krok naprzód w stosunku do obecnych uregulowań. Rewolucję w prawie budowlanym przyniesie być może dopiero zakończenie trwających obecnie prac nad nowym kodeksem budowlanym. Niemniej również oni powinni odczuć wprowadzone ułatwienia. Obecne procedury w zakresie procesu inwestycyjnego są wymagające, a przepisy prawa budowlanego nakładają na inwestorów wiele różnorodnych obciążeń. W rankingu Banku Światowego Doing Business 2015 w zakresie uzyskiwania pozwolenia na budowę Polska zajmuje 137. miejsce na 189 badanych państw, z szacunkowym okresem trwania procedury inwestycyjnej 212 dni (średnia OECD wynosi 149,5 dnia). Według obliczeń ustawodawcy obecnie procedury administracyjne związane z budową hali magazynowej zajmują około 189 dni, po nowelizacji okres ten ma się skrócić do 105 dni, czyli o około 40 proc. W przyszłym roku możemy się więc spodziewać awansu na wyższą pozycję w tym rankingu. Przedstawiamy i komentujemy zmiany najbardziej istotne z punktu widzenia przedsiębiorców.
Najważniejsze nowości