Tak wynika z uwag do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, nad którym pracuje Sejm.
– Nazywamy go tzw. tarczą prawną. To szereg rozwiązań w 41 ustawach, które porządkują działania administracji w jednym kierunku: uproszczenia i deregulacji – wyjaśniał w trakcie piątkowego I czytania projektu Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. – Poszczególne resorty dokonały przeglądu procedur, które pozostają w ich właściwości i ostatecznie przedłożony projekt jest konsensusem wszystkich tych zgłoszeń. Proponujemy różne rozwiązania: milczący tryb wyrażania zgody, elektronizację, ograniczenie liczby dokumentów, załączników itd. Dzięki tym zmianom obywatele szybciej będą otrzymywać decyzje, o które się zwracają – dodał.