Przemysław Mazur, radca prawny, managing associate w Romanowski i Wspólnicy
Prowadzenie ewidencji czasu pracy jest obowiązkiem pracodawcy. Ma on charakter bezwzględny. Pracodawca nie może się od niego uwolnić, np. przez wprowadzenie odpowiednich postanowień w regulaminie pracy. Obowiązek ten dotyczy wszystkich pracodawców niezależnie od liczby zatrudnionych i formy organizacyjnej przedsiębiorstwa. Ewidencja powinna dotyczyć wszystkich pracowników i dla każdego z nich prowadzi się ją odrębnie.