Wojna w Ukrainie destabilizuje światowe bezpieczeństwo żywnościowe. Co możemy zrobić, by złagodzić te zjawiska?
Należy zrewidować założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Przypomnijmy, że mówimy o: 20-proc. ograniczeniu nawożenia, 50-proc. ograniczeniu stosowania pestycydów czy przeznaczeniu 25 proc. areału pod uprawy ekologiczne. Od początku tej inicjatywy - czyli od 2020 r. - zwracamy uwagę na to, jakie będzie ona miała skutki dla rolnictwa, wielkości produkcji, konkurencyjności, a wreszcie cen żywności. Obecnie - wskutek wojny w Ukrainie - na świecie mamy do czynienia z potężną destabilizacją na tym rynku, potencjalnymi brakami nawozów, a co za tym idzie - niedoborami w plonach, problemami z łańcuchami dostaw.