Tak zwana lista sankcyjna została opublikowana pod koniec kwietnia. Znalazły się na niej podmioty, w których udziałowcami są osoby związane organizacyjnie, gospodarczo czy finansowo z Rosją. W praktyce firmy z listy nie mogą prowadzić działalności.
Dla innych podmiotów to sygnał, że też mogą liczyć na odblokowanie środków na kontach. Bo, jak nieoficjalnie się dowiadujemy, lista firm, które wystąpiły o zdjęcie części blokad, jest długa.