Większość małych i średnich przedsiębiorców otrzymuje w Polsce wymagane należności po terminie, jednak skala tego zjawiska w kolejnych miesiącach maleje
Według VIII fali badania Bibby MSP Index z października 2014 r. aktualnie problem z opóźnieniami w spłacie należności za wykonaną usługę czy dostarczony towar potwierdza 72,4 proc. badanych. Jesienią 2013 roku 84,4 proc. przedsiębiorców informowało, że ich kontrahenci nie regulują terminowo faktur, a w kwietniu 2014 roku sytuacja już uległa poprawie (76,4 proc. wskazywało na opóźnienia).
Aktywniej odzyskują należności