Jednym z podstawowych czynników negatywnie wpływających na funkcjonowanie firm nadal pozostaje niekorzystne środowisko makroekonomiczne – zarówno na rynku lokalnym, krajowym, jak i globalnym
Reklama
Piotr Górski, dyrektor Pionu Sprzedaży w Segmencie Klientów SME w BNP Paribas Banku Polska / Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Cykl: finansowanie firm
Pomimo wiodącej roli sektora MSP w polskiej gospodarce wciąż niewiele robi się w kierunku poprawy warunków administracyjno-prawnych będących główną barierą dla jego rozwoju. Potrzeby niewielkich przedsiębiorstw nadal rosną. Jeszcze kilka lat temu sprowadzały się przede wszystkim do najprostszych form finansowania oraz nieskomplikowanej obsługi bieżącej, jednak wraz z rozwojem segmentu MSP wzrasta świadomość dotycząca możliwości biznesowych oraz ryzyk, które mogą wystąpić na drodze do realizacji celów strategicznych. Warto przy tym podkreślić, że ów segment charakteryzuje się także rosnącymi oczekiwaniami wobec produktów i usług świadczonych przez banki.
Do niedawna rozwiązania, które były przygotowywane dla największych firm na rynku, dziś w znacznej mierze są dostępne w różnej formie także dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zaawansowane rozwiązania z zakresu Cash Managementu, które opierają się na bankowości elektronicznej, są coraz częściej wykorzystywane do efektywnego zarządzania środkami dostępnymi na rachunku klienta czy płatnościami łączącymi systemy księgowe z systemami bankowymi. Bardzo często rozwój firmy łączy się z podjęciem współpracy z zagranicznymi odbiorcami lub dostawcami. W tej sytuacji niepewność gospodarcza na arenie międzynarodowej skłania przedsiębiorców do odpowiedniego zabezpieczania kontraktów. W tym przypadku możemy mówić o gwarancjach, akredytywach czy też o inkasie. Biznes międzynarodowy to także transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe, które często interpretowane są jako narzędzia zabezpieczające, a nie tylko możliwość zwiększenia przychodów w przedsiębiorstwie. Również krótkoterminowe finansowanie należności, jakim jest usługa faktoringowa, cieszy się dużym zainteresowaniem i jest traktowane jako optymalne narzędzie poprawienia płynności w firmie. Dobrym przykładem efektywnego wykorzystania finansowania jest także leasing, który jeszcze kilka lat temu kojarzył się jedynie z możliwością nabycia np. samochodu. Dziś zastosowanie tego rozwiązania łączone jest przede wszystkim z finansowaniem różnego rodzaju inwestycji, w tym również nieruchomości.
Przedstawione produkty i usługi świadczone przez banki to dziś bardzo szeroka oferta, która w zależności od profilu firmy dopasowywana jest do jej potrzeb i oczekiwań. Poza szerokim wachlarzem dostępnych usług na rynku finansowym coraz ważniejszą rolę odgrywa przygotowanie pracowników banków, kompetencje merytoryczne, które zapewnią przedsiębiorcy wsparcie w rozwoju jego przedsiębiorstwa. Nie zawsze rozwiązania, które na pozór wydają się przedsiębiorcy najlepsze, w efekcie końcowym nimi są.
Ze złożonymi strukturami finansowania spotykamy się podejmując decyzje w bankach. Jest to przede wszystkim wynik dostosowania odpowiednich form do specyfiki prowadzonego biznesu, bieżącej sytuacji, planów rozwojowych w firmie, czy też ze względu na najkorzystniejsze rozwiązania z punktu widzenia wyników finansowych klienta. Powiedzenie „cena czyni cuda” wraz z upływem czasu – z mojego punktu widzenia – traci na znaczeniu. Coraz częściej liczy się po prostu jakość.
Rosnące wymagania naszych klientów, dla których chcemy być partnerem biznesowym, a nie tylko instytucją finansową – która przy odpowiednich zabezpieczeniach udziela finansowania – skłaniają nas do rozwoju modelu współpracy w myśl zasady: bank plus przedsiębiorca równa się partnerstwo, zaufanie i relacja. W naszej ocenie te trzy punkty są fundamentem dobrej współpracy. Ich realizacja zapewnia długoterminową relację, korzyści finansowe oraz satysfakcję biznesową.
PARTNER CYKLU