W tym roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) zamierza ogłosić jeszcze 10 konkursów dla przedsiębiorców i konsorcjów przedsiębiorców z naukowcami. W maju mają ruszyć cztery konkursy: Innomed, Innolot, Demonstrator+ i Patent Plus. Z czego w trzech pierwszych umowy będą podpisywane już w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014–2020.
Budżet Innolotu jest planowany na 200 mln zł (może ulec zwiększeniu). 60 proc. pochodzić będzie z nowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a 40 proc. od branży lotniczej, która zgłosiła na niego zapotrzebowanie. O pieniądze będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy i konsorcja, które pracują nad nowoczesnymi rozwiązaniami dla lotnictwa. Podobny projekt realizowany był w poprzedniej perspektywie finansowej UE. 12 beneficjentów otrzymało w sumie wsparcie w wysokości ponad 300 mln zł.
Budżet Innomedu to również 200 mln zł. Tu 35 proc. dokłada branża medyczna, która liczy na innowacyjne rozwiązania, które mają wspomóc jej rozwój. W pierwszym konkursie w tym programie 14 beneficjentów otrzymało w sumie 95,6 mln zł.
Nieznany jest zaś jeszcze budżet Demonstratora+. W przeszłości cieszył się dużą popularnością, bo pozwalał za dotację przetestować wynalazek czy innowacyjne rozwiązanie przed wprowadzeniem go do produkcji. Przedsiębiorcy i naukowcy nie byli ograniczeni koniecznością przygotowania rozwiązania pod potrzeby jakiejś branży. W efekcie do NCBiR wpłynęły wnioski na 407 mln zł, ponad sześciokrotnie więcej, niż zakładał budżet konkursu. Dlatego teraz beneficjenci mogą oczekiwać znacznego zwiększenia budżetu Demonstratora+.
Terminy tych trzech konkursów mogą ulec zmianie – zastrzega NCBiR. – Ogłoszenie do nich naborów zależeć będzie od tempa prac nad Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój i naszych negocjacji z Komisją Europejską, a także tempa przygotowań nowych programów pomocy publicznej na badania i rozwój wymagających notyfikacji do KE – mówi Kamil Mercel, rzecznik NCBiR.
Mniejszy budżet – rzędu 10 mln zł – będzie miał Patent Plus. Program finansowany jest ze środków krajowych i ma zachęcić polskich wynalazców do patentowania swoich odkryć nie tylko w kraju, ale i za granicą. Wstępne koszty zdobycia ochrony patentowej to wydatek nawet rzędu 30 tys. zł. A do tego doliczyć trzeba jeszcze utrzymanie patentu. Dlatego każdy z wynalazców będzie mógł wystąpić o dofinansowanie w wysokości do 800 tys. zł.

57 tys. euro według Europejskiego Urzędu Patentowego to koszt uzyskania i utrzymania ochrony patentowej w 10 krajach UE przez 10 lat

96 proc. środków z UE , którymi zarządzał NCBiR, jest już zakontraktowanych