W tym roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) zamierza ogłosić jeszcze 10 konkursów dla przedsiębiorców i konsorcjów przedsiębiorców z naukowcami. W maju mają ruszyć cztery konkursy: Innomed, Innolot, Demonstrator+ i Patent Plus. Z czego w trzech pierwszych umowy będą podpisywane już w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014–2020.
Budżet Innolotu jest planowany na 200 mln zł (może ulec zwiększeniu). 60 proc. pochodzić będzie z nowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a 40 proc. od branży lotniczej, która zgłosiła na niego zapotrzebowanie. O pieniądze będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy i konsorcja, które pracują nad nowoczesnymi rozwiązaniami dla lotnictwa. Podobny projekt realizowany był w poprzedniej perspektywie finansowej UE. 12 beneficjentów otrzymało w sumie wsparcie w wysokości ponad 300 mln zł.
Budżet Innomedu to również 200 mln zł. Tu 35 proc. dokłada branża medyczna, która liczy na innowacyjne rozwiązania, które mają wspomóc jej rozwój. W pierwszym konkursie w tym programie 14 beneficjentów otrzymało w sumie 95,6 mln zł.