Spada chęć do kredytowania firm związanych z nieruchomościami i handlem.
Wartość kredytów i pożyczek udzielonych przedsiębiorstwom zatrudniającym co najmniej 10 osób przez krajowe banki przekroczyła w lutym ćwierć biliona złotych. Była o 2,1 proc. wyższa niż rok wcześniej – wynika z najnowszych danych NBP. W końcu 2013 r. takie kredyty były warte 244,7 mld zł, o 0,1 proc. mniej niż rok wcześniej. Na minimalny spadek złożyło się zmniejszenie wartości obrotowych i ponad 8-proc. wzrost inwestycyjnych.
Na razie nie ma zbiorczych danych na temat skłonności banków do kredytowania poszczególnych branż. Można posiłkować się jedynie informacjami zamieszczanymi w raportach rocznych poszczególnych instytucji. Te zaś w wielu przypadkach dotyczą jedynie procentowej struktury zaangażowania, bez podawania konkretnych kwot.