Po zmianach spółki prawa handlowego i inni przedsiębiorcy uwzględniani w KRS, uzyskując wpis od razu po wniesieniu poprawnego widzenia formalnie wniosku, otrzymają jednocześnie NIP i REGON. Będą też mogli rozpocząć działalność niezwłocznie po dokonaniu wpisu, natomiast ci, którzy są zobowiązani wziąć pod uwagę również inne rejestry i ewidencje, nie będą zmuszeni wielokrotnie podawać tych samych danych i składać dodatkowych zgłoszeń. Dane uwzględnione w KRS – z wyłączeniem tych dotyczących rejestru dłużników niewypłacalnych – będą bowiem wiążące dla organów administracji publicznej i bez konieczności dodatkowej ich weryfikacji zasilą prowadzone przez nie rejestry i ewidencje. – Wymianę danych między systemami informatycznymi KRS i organów administracji publicznej umożliwią zautomatyzowane procedury – zauważyła poseł Brygida Kolenda-Łabus (PO). Zostanie też opracowany wspólny formularz zgłoszeniowy z pakietem danych uzupełniających na potrzeby wszystkich ewidencji i rejestrów objętych zasadą jednego okienka. Odetchną też sądy rejestrowe, które muszą gromadzić pełną dokumentację i przekazywać ją innym organom.
– Zgłoszenie danych uzupełniających na papierze lub w formie elektronicznej już po uzyskaniu NIP i REGON nie będzie miało wpływu na rozpoczętą już działalność gospodarczą – tłumaczył też w Sejmie wiceminister Michał Królikowski, rekomendując projekt posłom.
Teraz działalność jednego okienka w KRS sprowadza się tylko do tego, że w jednym miejscu przedsiębiorca składa wniosek o dokonanie wpisu i całość wymaganej przez przepisy dokumentacji, która stanowi podstawę do rozpoczęcia działalności gospodarczej, czyli formularze zgłoszeń identyfikacyjnych lub aktualizacyjnych kierowane do GUS, ZUS i naczelnika urzędu skarbowego. Natomiast sąd rejestrowy organicza się do przekazania ich właściwym organom do rozpoznania w ciągu trzech dni. Zdarza się też, że rejestracja nadmiernie się wydłuża, bo firma nie złożyła dokumentu potwierdzającego np. tytuł prawny do lokalu, którego wymaga tylko naczelnik urzędu skarbowego.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do komisji