Przedsiębiorca stawiający pierwsze kroki na drodze do własnego biznesu ma zazwyczaj głowę pełną pomysłów, jest pełen zapału, chce zawojować cały świat i zarobić więcej pieniędzy niż Bill Gates i Steve Jobs razem wzięci… Jednocześnie też liczy każdą złotówkę. Dlatego też ważne jest, by konto, z którego będzie korzystał było jak najtańsze, a najlepiej darmowe.

Kilka miesięcy temu zastanawialiśmy się, czy początkujący przedsiębiorca musi zakładać konto firmowe, czy – przynajmniej w pierwszym okresie – może poprzestać na wykorzystywaniu do rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą konta osobistego. Artykuł ten wywołał ożywioną dyskusję. Część jej uczestników była zdania, że wystarczy konto osobiste inni byli przeciwnego zdania. Dyskutanci przywoływali różne argumenty. Dlatego też postanowiliśmy przyjrzeć się kontom firmowym oferowanym przez banki i wybrać spośród nich te najtańsze, korzystanie z którego będzie dla naszego początkującego przedsiębiorcy najtańsze.

Szukasz oszczędności? Wybierz konto firmowe bez opłat za prowadzenie

Jakie założenia przyjęliśmy?

Tak jak napisaliśmy powyżej, naszym celem było znalezienie najlepszego konta osobistego dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Średnie saldo na rachunku wynosi 1 500 zł. Nasz klient wykonuje w miesiącu 5 przelewów internetowych (w tym 2 przelewy do ZUS i 1 do US) oraz jeden przelew błyskawiczny, aktywnie korzysta z karty płatniczej wydanej do rachunku (wykonuje za jej pośrednictwem transakcje bezgotówkowe na kwotę 400 zł miesięcznie). Nasz klient wykonuje w miesiącu 5 wypłat z bankomatu (w tym 2 z bankomatu „obcego”). Nadwyżki finansowe (o ile oczywiście takie ma) lokuje na koncie oszczędnościowym. W rankingu porównujemy konta oferowane przez banki komercyjne.

Co i jak ocenialiśmy?

Dwa punkty przyznawaliśmy za brak opłat za prowadzenie konta. Dodatkowe dwa punkty przyznawaliśmy jeżeli konto i wydana do niego karta debetowa były darmowe „bezwarunkowo”. Jeden punkt przyznawaliśmy za brak opłat za: wydanie i użytkowanie karty debetowej, darmowe wypłaty bankomatu (zarówno „własnego” jak i „obcego”) oraz za konto oszczędnościowe oprocentowanie w wysokości co najmniej 2,5% w skali roku. Pół punktu można było zdobyć za: bezpłatny zewnętrzny przelew internetowy oraz za możliwość wykonania przelewu błyskawicznego.

Kto zwyciężył?

Pierwsze miejsce zajęły: konto Firma to Ja Idea Banku oraz Konto z Lwem Direct ING Banku Śląskiego, które zdobyły po 10 punktów.

Konto Firma to Ja to – jak Idea Bank pisze na swojej stronie internetowej „połączenie bezpłatnego rachunku rozliczeniowego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z rachunkiem osobistym. To oferta specjalna dostosowana do potrzeb Państwa firmy”. Konto Firma to Ja prowadzona jest bezpłatnie. Jego posiadacz rachunku nie ponosi także kosztów związanych z użytkowaniem karty płatniczej (pod warunkiem jednak dokonania za jej pośrednictwem co najmniej pięciu transakcji bezgotówkowych), wypłatami ze wszystkich bankomatów w Polsce i wszystkimi przelewami przez Internet. Posiadacz konta Firma to Ja może lokować nadwyżki finansowe na rachunku oszczędnościowym, którego oprocentowanie wynosi 3% w skali roku.
Konto z Lwem Direct ING Banku Śląskiego także prowadzone jest bezpłatnie. Jego posiadacz może także wypłacać bezpłatnie gotówkę ze wszystkich bankomatów na terenie Polski oraz wykonywać darmowe przelewy do ZUS i US. Pozostałe przelewy zewnętrzne są niestety płatne (kosztują 0,90 zł). Opłata za użytkowanie karty debetowej nie zostanie pobrana pod warunkiem dokonania przy jej użyciu transakcji bezgotówkowych o określonej wartości (konkretnie na kwotę 300 zł). Niejako „na pociechę” ING Bank Śląski oferuje możliwość lokowania nadwyżek finansowych na atrakcyjnie oprocentowanym (3,5% w skali roku) koncie oszczędnościowym.

A kto zajął drugie i trzecie miejsce?

Drugie miejsce i 9,5 punktów zdobyły: Pakiet Meritum Bez Granic Meritum Banku wraz z dbNET Biznes Deutsche Banku PBC. Na trzecim zaś także znalazły się dwa konta (każde z nich zdobyło 8,5 punktu): Rachunek Biznes Symetria Direct Banku BPH oraz Pocztowe Konto Firmowe Banku Pocztowego.

W skład Pakietu Meritum Bez Granic wchodzi m.in. rachunek bieżący prowadzony w złotych, rachunki pomocnicze w złotych lub w walutach wymienialnych, karty debetowe do rachunku, system bankowości elektronicznej oraz bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów na terenie Polski. Posiadacz tego pakietu nie zapłaci Korzystanie z karty płatniczej będzie bezpłatne pod warunkiem dokonania za jej pośrednictwem transakcji bezgotówkowej na kwotę co najmniej 200 zł miesięcznie.

Rachunek dbNET Biznes jest darmowy. Jego posiadacz nie ponosi także kosztów związanych z: wypłatami z bankomatów w Polsce i na całym świecie, krajowymi przelewami dokonywanymi przez Internet (w tym do ZUS i US) oraz korzystaniem z karty płatniczej – pod warunkiem dokonania za jej pośrednictwem co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej w miesiącu. Rachunek dbNET Biznes jest dostępny w pakiecie z darmowym kontem oszczędnościowym db Oszczędna Firma oprocentowanym w wysokości 3% w skali roku.
Rachunek Biznes Symetria Direct to rozwiązanie umożliwiające wygodne zarządzanie finansami firmy. Do jego zalet trzeba zaliczyć brak opłat za prowadzenie, przelewy do ZUS i US (te „normalne” są niestety płatne – kosztują 1 zł) czy darmową „bezwarunkowo” jedną kartę debetową wydaną do rachunku. Minusem rachunku są za to płatne wypłaty z bankomatów – zarówno tych należących do sieci banku, jak i z zewnętrznych.

Także i Pocztowe Konto Firmowe prowadzone jest – jakżeby inaczej – bezpłatnie. Bezpłatne są także przelewy – w tym te „obowiązkowe” – do ZUS i Urzędu Skarbowego. Posiadacz Pocztowego Konta Firmowego nie ponosi też opłat związanych z wypłatami ze wszystkich bankomatów w Polsce. Oferta Banku Pocztowego traci nieco niestety z uwagi na miesięczną opłatę za korzystanie z karty debetowej. Wynosi ona 5 zł i, niestety, nie ma możliwości jej „wyzerowania”.

Ranking kont dla firmy rozpoczynającej działalność
Lp Bank Nazwa rachunku/ pakietu Opłaty1) Przelew błyskawiczny? Karta płatnicza: wydanie/ korzystanie Wypłata z bankomatu: - własny i partnerskie - obce Bankowość mobilna? Element oszcz.  oproc. konta oszcz. ≥ 2,5% (dla 2 tys. zł)? Darmowe konto  bez dod. warunków/ Darmowa karta debetowa bez dod. warunków Pkt
1 Idea Bank Konto Firma To Ja 0 zł(2 pkt) 0 zł(0,5 pkt) 0 zł(0,5 pkt) 0 zł(0,5 pkt) tak(0,5 pkt) 0 zł(1 pkt) 0 zł(1 pkt) 0 zł(1 pkt) 0 zł(1 pkt) nie(0 pkt) tak (3%)(1 pkt) tak(1 pkt) nie(0 pkt) 10
ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct 0 zł(2 pkt) 0,9 zł(0 pkt) 0 zł(0,5 pkt) 0 zł(0,5 pkt) tak(0,5 pkt) 0 zł(1 pkt) 0 zł(1 pkt) 0 zł(1 pkt) 0 zł(1 pkt) tak(0,5 pkt) tak (3,5%)(1 pkt) tak(1 pkt) nie(0 pkt)
2 Meritum Bank Pakiet Meritum Bez Granic 0 zł(2 pkt) 0 zł(0,5 pkt) 0 zł(0,5 pkt) 0 zł(0,5 pkt) tak(0,5 pkt) 0 zł(1 pkt) 0 zł(1 pkt) 0 zł(1 pkt) 0 zł(1 pkt) tak(0,5 pkt) brak w ofercie tak(1 pkt) nie(0 pkt) 9,5
Deutsche Bank PBC dbNET Biznes 0 zł(2 pkt) 0 zł(0,5 pkt) 0 zł(0,5 pkt) 0 zł(0,5 pkt) nie (0 pkt) 0 zł(1 pkt) 0 zł(1 pkt) 0 zł(1 pkt) 0 zł(1 pkt) nie(0 pkt) tak (5%)(1 pkt) tak(1 pkt) nie(0 pkt)
3 Bank BPH Rachunek Biznes Symetria Direct 0 zł(2 pkt) 1 zł(0 pkt) 0 zł(0,5 pkt) 0 zł(0,5 pkt) nie (0 pkt) 0 zł(1 pkt) 0 zł(1 pkt) 1 zł (0 pkt) 1% min. 6 zł (0 pkt) tak(0,5 pkt) tak (2,55%) (1 pkt) tak(1 pkt) tak(1 pkt) 8,5
Bank Pocztowy Pocztowe Konto Firmowe 0 zł(2 pkt) 0 zł(0,5 pkt) 0 zł(0,5 pkt) 0 zł(0,5 pkt) nie (0 pkt) 0 zł(1 pkt) 5 zł(0 pkt) 0 zł (1 pkt) 0 zł (1 pkt) nie(0 pkt) tak (2,75%) (1 pkt) tak(1 pkt) nie(0 pkt)
Założenia: 1) Średnie saldo na rachunku klienta wynosi 1 500 zł 2) Klient miesięcznie wykonuje za pomocą bankowości internetowej: - 5 internetowych przelewów zewnętrznych (w tym 2 przelewy do ZUS i 1 do US) - 1 przelew błyskawiczny 4) Aktywnie używa karty wydanej do rachunku - wykonuje przy jej użyciu transakcje na kwotę 400 zł miesięcznie 5) Klient miesięcznie dokonuje 5 wypłat z bankomatów: - 3 z bankomatu własnego (partnerskiego) - 2 z bankomatu "obcego" 6) Ewentualne nadwyżki finansowe lokuje na koncie oszczędnościowym 1) Opłaty zostały wymienione w następującej kolejności: opłata miesięczna za prowadzenie konta (pakietu)/ koszt zewnętrznego przelewu internetowego/ koszt przelewu do ZUS i US Zasady punktacji: Kolumna "Opłaty" - 2 pkt za brak opłat za prowadzenie konta/pakieru; 0,5 pkt za darmowy przelew przez Internet; 0,5 pkt za darmowy przelew przez Internet do ZUS i US Kolumna "Przelew błyskawiczny" - 0,5 pkt za możliwość dokonywania przelewów błyskawicznych Kolumna "Karta płatnicza: wydanie/ korzystanie"- po 0,5 pkt za brak opłaty za wydanie karty płatniczej i za brak opłat za korzystanie z karty płatniczej Kolumna "Wypłata z bankomatu: własny i partnerskie/ obce" - po 0,5 pkt za darmowe wypłaty z bankomatów własnych i partnerskich oraz z bankomatów "obcych" Kolumna "Bankowość mobilna?" - 0,5 pkt za możliwość korzystania z bankowości mobilnej Kolumna "Konto oszczędnościowe: oprocentowanie większe bądź równe 2,5% (dla 2 tys.)"- 1 pkt za oprocentowanie konta oszczędnościowego większe lub równe 2,5% Kolumna "Darmowe konto bez dodatkowych warunków/Darmowa karta debetowa bez dodatkowych warunków" - 1 pkt jeżeli konto prowadzone jest bezpłatnie bez potrzeby spełniania dodatkowych warunków przez klienta/1 pkt jeżeli za użytkowanie karty debetowej nie jest pobierana opłata bez potrzeby spełniania dodatkowych warunków przez klienta Stan na 10 lipca 2013 r. Źródło: TotalMoney.pl na podstawie danych z banków
pdf icon Ranking kont dla firm 2013
pobierz plik

Porównanie kont dla firm. Znajdź najbardziej korzystne dla siebie

Jak widać osoba rozpoczynająca dopiero swoją przygodę z biznesem nie musi ponosić kosztów związanych z prowadzeniem konta, za pośrednictwem którego będzie dokonywała rozliczeń. Symptomatyczne jest też, że banki, które znalazły się w czołówce naszego zestawienia oferują także bezpłatne konta osobiste dla klientów nie prowadzących działalności gospodarczej. Trzeba mieć nadzieję, że sytuacja ta szybko się nie zmieni i nadal będzie można zakładać darmowe konta firmowe.