Ogłoszony zostanie konkurs „wsparcia nauki i przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć – Innotech”. Szczegóły są w trakcie uzgodnień, ale już wiadomo, że w sumie do podziału będzie przynajmniej 150 mln zł. Program nastawiony jest na wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu – ścieżka In-Tech, oraz zaawansowanych technologii – ścieżka Hi-Tech. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wprowadzenie do gospodarki innowacyjnego rozwiązania opartego wyłącznie na polskiej wiedzy. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 10 mln zł dla projektów In-Tech i 5 mln zł dla Hi-Tech. W sumie wsparcie ma otrzymać stu przedsiębiorców.

Drugi program, z którym NCBiR wystartuje w tym kwartale, to „Wspieranie rozbudowy infrastruktury informatycznej na rzecz społeczeństwa informacyjnego”. Jego szczegóły dotyczące m.in. tego, kto będzie się mógł ubiegać o dofinansowanie, na jakie działania i w jakiej wysokości, także są jeszcze opracowywane. Do podziału będzie 500 mln zł.

Tyle samo jest do wzięcia w ramach programu „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej”. Wnioski o dotacje można składać w NCBiR do 2 maja. To największy projekt, który zostanie zamknięty w tym kwartale. O pieniądze mogą ubiegać się konsorcja naukowo-biznesowe, ale też sami przedsiębiorcy i organizacje badawcze. Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 5 mln zł, a maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 100 mln zł. Pieniądze można otrzymać m.in. na badania przemysłowe, techniczne studia wykonalności, prace rozwojowe. Finałem ma być zastosowanie ich wyników w przedsiębiorstwach (pisaliśmy o tym 19 marca).

Budżety na II kw. 2013 r.

Budżety na II kw. 2013 r.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Mniejsze projekty prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Największy – „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” został ogłoszony w ubiegłym roku, a nabór wniosków zakończy się 30 czerwca. Do podziału jest 35 mln zł. Pieniądze można otrzymać na pokrycie kosztów przygotowania wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego i rejestracji go w regionalnym, krajowym, unijnym lub międzynarodowym rejestrze. Kwota wsparcia nie może być niższa niż 2 tys. zł i nie wyższa niż 400 tys. zł na jeden projekt.

Do 26 kwietnia jest czas na złożenie wniosku o dotacje w ramach programu „Bon na inwestycje”. Dla przedsiębiorców jest nieco ponad 6,7 mln zł, ale kwota pojedynczego wsparcia nie może przekroczyć 15 tys. zł. Pieniądze można przeznaczyć na zakup usługi, która pomoże przedsiębiorstwu wdrożyć produkt lub technologię.

Niespełna 6 mln zł jest do podziału w ramach programu „Zwiększenie konkurencyjności regionu przez społeczną odpowiedzialność biznesu”. Pieniądze przeznaczone są dla przedsiębiorców, którzy w swoich firmach chcą wprowadzić rozwiązania sprzyjające środowisku naturalnemu lub miejscowemu społeczeństwu. Maksymalna kwota wsparcia wyniesie 100 tys. zł i nie może przekroczyć 70 proc. wartości inwestycji. Wnioski PARP przyjmuje do 20 maja.

W tym miesiącu PARP ma jeszcze ogłosić nabór wniosków na trzy konkursy w ramach PO IG – na inwestycje w nowo utworzone przedsiębiorstwa innowacyjne, zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych oraz na projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną. Budżety i warunki każdego z nich są jeszcze uzgadniane.