Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą a które są zadłużone w ZUS-ie mogą odetchnąć z ulgą. Od jutra będą mogły wnioskować o umorzenie zaległych składek na własne ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy.

W związku z wejściem w życie przepisów o abolicji przedsiębiorcy będą mogli również mieć umorzone odsetki za zwłokę - mówi gość radiowej jedynki prezes ZUS Zbigniew Derdziuk. Zaznaczył, że dla wielu płatników ta ustawa jest wyjściem z bardzo trudnej sytuacji. Dodał, że ustawa obejmie około 400 tysięcy osób.

Inny gość radiowej jedynki Jeremi Mordasewicz z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan zwrócił uwagę, że na abolicji skorzystają zarówno ci przedsiębiorcy, którym ZUS naliczył dług z powodu niejasnych przepisów ale także ci, którzy celowo nie płacili składek. Zdaniem Jeremiego Mordasewicza potrzebne są przejrzyste przepisy, które nie będą powodowały gromadzenia się wieloletnich zaległości.

Ustawa abolicyjna stworzona została z myślą o osobach, które w latach 1999-2009 miały zawieszoną działalność gospodarczą i padły ofiarą niejasnych przepisów, przez co ZUS naliczył im wieloletnią zaległość wraz z odsetkami. Wchodzące w życie jutro przepisy obejmują jednak wszystkich prowadzących działalność w tym okresie.

Czas, za który przedsiębiorca będzie miał umorzone składki, nie zostanie jednak uwzględniony przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty. Tym samym będzie miał wpływ na wysokość przyszłego świadczenia.