Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą a które są zadłużone w ZUS-ie mogą odetchnąć z ulgą. Od jutra będą mogły wnioskować o umorzenie zaległych składek na własne ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy.

W związku z wejściem w życie przepisów o abolicji przedsiębiorcy będą mogli również mieć umorzone odsetki za zwłokę - mówi gość radiowej jedynki prezes ZUS Zbigniew Derdziuk. Zaznaczył, że dla wielu płatników ta ustawa jest wyjściem z bardzo trudnej sytuacji. Dodał, że ustawa obejmie około 400 tysięcy osób.

Inny gość radiowej jedynki Jeremi Mordasewicz z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan zwrócił uwagę, że na abolicji skorzystają zarówno ci przedsiębiorcy, którym ZUS naliczył dług z powodu niejasnych przepisów ale także ci, którzy celowo nie płacili składek. Zdaniem Jeremiego Mordasewicza potrzebne są przejrzyste przepisy, które nie będą powodowały gromadzenia się wieloletnich zaległości.

Ustawa abolicyjna stworzona została z myślą o osobach, które w latach 1999-2009 miały zawieszoną działalność gospodarczą i padły ofiarą niejasnych przepisów, przez co ZUS naliczył im wieloletnią zaległość wraz z odsetkami. Wchodzące w życie jutro przepisy obejmują jednak wszystkich prowadzących działalność w tym okresie.

Reklama

Czas, za który przedsiębiorca będzie miał umorzone składki, nie zostanie jednak uwzględniony przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty. Tym samym będzie miał wpływ na wysokość przyszłego świadczenia.