Co najmniej połowa unijnych środków, jakie Polska otrzyma z unijnego budżetu na lata 2014-2020 będzie przeznaczona, w różnych formach, dla przedsiębiorstw i współpracujących z nimi instytucji naukowych - zapowiedziała minister Elżbieta Bieńkowska.

Podczas poniedziałkowej inauguracji II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach szefowa resoru rozwoju regionalnego oceniła, że wciąż jest szansa, by wielkość unijnych środków dla Polski w tym okresie była wyższa od 68 mld euro obecnie i przekroczyła 70 mld euro.

"Mam nadzieję, że to będzie budżet z siódemką z przodu (); teraz mamy 68 mld euro. Przynajmniej 50 proc. środków to będą środki bezpośrednio dla przedsiębiorstw lub dla przedsiębiorstw połączonych z nauką" - powiedziała minister.

Więcej na naukę i przedsiębiorczość

Bieńkowska wskazała, że w kolejnym unijnym budżecie dla Polski zastosowany będzie inny mechanizm wydawania środków, ukierunkowany mniej na duże przedsięwzięcia infrastrukturalne, a bardziej na wspieranie przedsiębiorczości, badań naukowych i ich transferu do gospodarki oraz innowacji. "To będzie absolutnie budżet przedsiębiorczości i nauki" - podkreśliła minister.

Przypomniała, że z obecnego unijnego budżetu polskie uczelnie i placówki naukowe otrzymały ogromne środki, przeznaczono głównie na rozwój bazy i infrastruktury badawczej. W kolejnym budżecie pieniądze będą już nie na infrastrukturę, a na konkretne projekty realizowane we współpracy z partnerami gospodarczymi.

"W następnym budżecie właściwe jedyne miejsce - bardzo duże finansowo, procentowo i kwotowo - z którego uczelnie wyższe będą mogły czerpać, to będzie program +Inteligentny rozwój+, będący połączeniem uczelni z przedsiębiorczością" - wyjaśniła Bieńkowska, zapowiadając, że środki na samą infrastrukturę wyższych uczelni będą już niewielkie.

"Teraz wyższe uczelnie muszą pokazać, w jaki sposób potrafią wykorzystać dla przedsiębiorstw to, co do tej pory w nie zainwestowano - ogromne ilości pieniędzy zarówno na infrastrukturę, jak i na badania i rozwój, kadrę czy stypendia" - dodała minister.

Od 2014 r. znacznie więcej niż obecnie w przyszłym budżecie będzie środków na komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych oraz innowacyjne projekty, głównie w małych i średnich firmach.

Bieńkowska zapowiedziała, że w nowej perspektywie finansowej UE całe wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw z unijnych środków będzie realizowane za pośrednictwem samorządów województw, czyli w regionalnych programach operacyjnych. "W programach krajowych zostaną tylko duże inwestycje, łączące naukę z przemysłem" - dodała.

W ocenie Bieńkowskiej przyszły unijny budżet będzie ostatnim tak dużym budżetem dla Polski. Środki będą koncentrować się w kilku obszarach, wśród których priorytetami będzie europejska strategia "Europa 2020" (i wynikający z niej program "Horyzont 2020") oraz przyjęte strategie krajowe.