W ramach tarczy antykryzysowej pakiet pomocowy dla małych i średnich firm z Agencji Rozwoju Przemysłu obejmuje trzy działania: Leasing operacyjny dla sektora transportu drogowego, pożyczkę obrotową na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym oraz pożyczkę na wypłatę wynagrodzeń.
Leasing operacyjny z APR dla sektora transportu drogowego

Kto może skorzystać: Mali i średni przedsiębiorcy

Na czym polega: Refinansowanie posiadanych przez przedsiębiorcę leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych, na pojazdy i/lub naczepy powyżej 3,5 t nie starsze niż trzyletnie.

Jakie warunki trzeba spełnić: Obroty firmy powyżej 4 mln zł; dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzenie pełnej księgowości. Wymagane zabezpieczenie: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, poręczenie głównych udziałowców leasingobiorcy.

Gdzie składać wniosek: Wnioski składane będę online za pośrednictwem specjalnego systemu informatycznego, który zostanie udostępniony przez ARP (wymagany aktywny Profil Zaufany na platformie ePUAP).

Sposób realizacji: Wnioski będą procedowane w trybie uproszczonym. Program w trakcie przygotowania.

Pożyczka obrotowa z ARP na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

Kto może skorzystać: Mali i średni przedsiębiorcy

Na czym polega: Finansowanie deficytu w kapitale obrotowym. Kwota pożyczki: 0,8–5 mln zł. Okres finansowania do 6 lat, wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 15 miesięcy. Oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża; prowizja przygotowawcza 0,2 proc., brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki.

Jakie warunki trzeba spełnić: Obroty firmy powyżej 4 mln zł; dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzenie pełnej księgowości. Wymagane zabezpieczenie: min. 120 proc. wartości, obowiązek wykorzystania wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego; poręczenie głównych udziałowców pożyczkobiorcy.

Gdzie składać wniosek: Wnioski składane będą online za pośrednictwem specjalnego systemu informatycznego, który zostanie udostępniony przez ARP . Wzory wniosków i umów: www.arp-tarcza.pl >>>

Sposób realizacji: Pożyczka będzie uruchamiana jednorazowo lub w transzach. Program w trakcie przygotowania.

Pożyczka z ARP na wypłatę wynagrodzeń

Kto może skorzystać: Mali i średni przedsiębiorcy

Na czym polega: Finansowanie deficytu w kapitale obrotowym. Kwota pożyczki: 0,8–5 mln zł. Okres finansowania do 6 lat, wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 15 miesięcy. Oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża; prowizja przygotowawcza 0,2 proc., brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki.

Jakie warunki trzeba spełnić: Obroty firmy powyżej 4 mln zł; dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzenie pełnej księgowości. Wymagane zabezpieczenie: min. 120 proc. wartości, obowiązek wykorzystania wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego; poręczenie głównych udziałowców pożyczkobiorcy.

Gdzie składać wniosek: Wnioski składane będą online za pośrednictwem specjalnego systemu informatycznego, który zostanie udostępniony przez ARP . Wzory wniosków i umów: www.arp-tarcza.pl >>>

Sposób realizacji: Pożyczka będzie uruchamiana jednorazowo lub w transzach. Program w trakcie przygotowania.