Powinniśmy wspierać rozwiązania korzystne dla firm i gospodarki. Nie można działać wyłącznie we własnym interesie – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)

Jaka jest recepta na organizację przedsiębiorców?

Dobra organizacja przedsiębiorców powinna przede wszystkim wspierać rozwiązania korzystne dla firm i gospodarki. Nie może działać wyłącznie we własnym interesie. To bolączka, z którą często spotykają się przedsiębiorcy i tak powstają złe opinie o związkach czy konfederacjach. Trudno na przykład zrozumieć, dlaczego organizacje przedsiębiorców były przeciwne powołaniu Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców przy Ministrze Rozwoju lub ministrze odpowiedzialnym za gospodarkę. To była możliwość zwiększenia skuteczności działania dla firm, które na co dzień borykają się z licznymi przeciwnościami legislacyjnymi. Warto też, by organizacje przedsiębiorców szukały postulatów systemowych, które rozwiązują problemy gospodarcze z korzyścią dla wszystkich stron: przedsiębiorców, pracowników i budżetu państwa. Takim rozwiązaniem jest proponowana przez FPP i NSZZ „Solidarność” restytucja systemu ubezpieczeń społecznych. To kwestia bardzo oczekiwana przez przedsiębiorców, bo uporządkuje system prawny, w jakim działają – ale też potrzebna zleceniobiorcom ze względu na zwiększenie ich emerytur oraz korzystna finansowo dla budżetu państwa. Organizacje przedsiębiorców powinny również zabiegać o stworzenie w sferze podatkowej warunków gwarantujących pewność prawną prowadzenia działalności. W dzisiejszym systemie prawnym bardzo często przedsiębiorcy uzależniani są od interpretacji prawa przez kontrolujących.

Gdzie są bolączki w sektorze organizacji pracodawców?

W mojej opinii największą bolączką jest brak współpracy między organizacjami, przedkładanie animozji ponad interes gospodarczy przedsiębiorców. Brak porozumienia w ważnych sprawach sprawia, że środowisko przedsiębiorców jest słabe i nieskuteczne w swoich inicjatywach. Choćby ostatni pat w Radzie Dialogu Społecznego – gdzie od niemal roku nie może dołączyć kolejny członek, czyli ZPP – potwierdza tę tezę.

Co zatem należałoby zrobić, by rozwiązać te problemy?

Obawiam się, że zajęte własnymi sprawami organizacje przedsiębiorców rząd będzie próbował pogodzić, proponując czasowo odłożoną na półkę ustawę o samorządzie gospodarczym. Chyba że wcześniej pójdą po rozum do głowy i wreszcie zaczną efektywnie współpracować. Federacja Przedsiębiorców Polskich od kilku lat prowadzi dialog z pozostałymi organizacjami – mamy jednak niedosyt wspólnych inicjatyw. W obszarach, w których powinniśmy się wspierać, występuje niezdrowa i niepotrzebna konkurencja – czas z tym skończyć. Należy też wzmocnić delegację organizacji reprezentatywnych poprzez zwiększenie wymogów z 300 do 500 tys. pracowników oraz konieczność posiadania związków regionalnych we wszystkich województwach. Tylko silne organizacje mogą skutecznie reprezentować swoich członków.

Tego życzymy przedsiębiorcom w nowym 2019 roku.