Wsparcie, na jakie będzie mogło liczyć przedsiębiorstwo stojące na skraju niewypłacalności, ma przyjąć formę pomocy finansowej (za jej przydzielanie odpowiedzialny będzie szef resortu przedsiębiorczości, chyba że zleci to innemu podmiotowi) lub ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej (w tej sprawie decyzję podejmie właściwy organ). Program umożliwi przekazywanie funduszy firmom bez każdorazowej notyfikacji Komisji Europejskiej i oczekiwania na jej decyzję, co uprości i przyspieszy całą procedurę. Obecnie na rozstrzygnięcie unijnych urzędników w sprawie pomocy indywidualnej na restrukturyzację czeka się średnio ok. 15 miesięcy.

Budżet całego projektu zaplanowano na 765 mln zł. Komisja Europejska już w 2016 r. wydała decyzję o zgodności proponowanych regulacji z unijnymi zasadami dotyczącymi przyznawania firmom pomocy publicznej. Rok temu z inicjatywy rządu uchwalono już nowelizację prawa restrukturyzacyjnego i kodeksu postępowania administracyjnego, która dostosowała polskie przepisy w tym zakresie do warunków postawionych przez Komisję w ramach postępowania notyfikacyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 149).
Etap legislacyjny
Reklama
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu