statystyki

TSUE staje na straży swobody emigracji polskich spółek

autor: Przemysław Szymański29.08.2017, 18:00
Powróciły formułowane wcześniej w doktrynie wątpliwości co do zgodności polskich uregulowań z ustanowioną w Traktacie o funkcjonowaniu UE (dalej: TfUE) swobodą przedsiębiorczości (freedom of establishment).

Powróciły formułowane wcześniej w doktrynie wątpliwości co do zgodności polskich uregulowań z ustanowioną w Traktacie o funkcjonowaniu UE (dalej: TfUE) swobodą przedsiębiorczości (freedom of establishment).źródło: ShutterStock

ORZECZNICTWO: Przepisy polskiego prawa nie stwarzają możliwości przeniesienia siedziby spółki handlowej do innego państwa członkowskiego UE z zachowaniem jej struktury organizacyjnej i majątkowej. Tymczasem rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE stwierdził w opinii wydanej w ramach toczącego się postępowania prejudycjalnego, że uzależnianie przez polskie ustawodawstwo rozwiązania spółki i wykreślenia jej z rejestru od wcześniejszego przeprowadzenia jej likwidacji stanowi ograniczenie wspólnotowej swobody przedsiębiorczości.

Powróciły formułowane wcześniej w doktrynie wątpliwości co do zgodności polskich uregulowań z ustanowioną w Traktacie o funkcjonowaniu UE (dalej: TfUE) swobodą przedsiębiorczości (freedom of establishment). Na mocy art. 49 i art. 54 TfUE spółki handlowe utworzone zgodnie z prawem jednego z państw członkowskich UE korzystają ze swobody przedsiębiorczości w takim zakresie, jak osoby fizyczne. Swoboda ta wyraża się w możliwości podejmowania działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim na takich samych zasadach, jak obywatele tego państwa. Przepisy TfUE zakazują państwom członkowskim wprowadzania ograniczeń utrudniających korzystanie z tego uprawnienia, z wyjątkiem przypadków, gdy są one uzasadnione ochroną istotnego interesu publicznego oraz adekwatne, proporcjonalne i konieczne do osiągnięcia tego celu.

Zgodność przepisów

Ponieważ spółki są wytworami krajowych porządków prawnych, tj. umownymi strukturami stworzonymi na podstawie obowiązujących w danym państwie norm prawnych, swoboda przedsiębiorczości wyrażająca się w możliwości emigracji do innego państwa ma wobec nich odmienny charakter niż w przypadku osób fizycznych. Emigracja taka polega na zmianie statutu personalnego spółki, tj. przekształceniu w osobę prawną innego państwa członkowskiego, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości jej struktury organizacyjnej i mienia zgromadzonego w ramach jednego porządku prawnego. Zapewnienie efektywności tej procedury wymaga ustanowienia w systemie prawnym państw członkowskich UE odpowiednich ram prawnych do podejmowania takich działań. Jeżeli więc przepisy danego państwa nie przewidują możliwości emigracji spółki do innego państwa członkowskiego lub osiedlenia się w nim spółki z innej jurysdykcji, mogą zostać uznane za niezgodne z art. 49 i art. 54 TfUE.

Sąd Najwyższy pyta

W najbliższym czasie TSUE w ramach procedury prejudycjalnej zainicjonowanej w wyniku pytań prawnych sformułowanych przez polski Sąd Najwyższy dokona analizy przepisów prawa polskiego pod kątem ich zgodności ze wskazaną powyżej zasadą wewnątrzunijnej mobilności spółek. Pytania zostały zadane w związku z rozpatrywaną przez SN skargą kasacyjną polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zamierzała skorzystać z prawa do transgranicznego przekształcenia.

SN w toku postępowania zauważył konflikt pomiędzy przepisami ustawy z 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1792; dalej: p.p.m.) i ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577; dalej: k.s.h.) oraz powziął wątpliwości co do zgodności tych ostatnich z przepisami TfUE, w konsekwencji czego przedstawił TSUE do rozstrzygnięcia następujące zagadnienia:

1


Pozostało jeszcze 73% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Polecane