statystyki

TSUE staje na straży swobody emigracji polskich spółek

autor: Przemysław Szymański29.08.2017, 18:00
Powróciły formułowane wcześniej w doktrynie wątpliwości co do zgodności polskich uregulowań z ustanowioną w Traktacie o funkcjonowaniu UE (dalej: TfUE) swobodą przedsiębiorczości (freedom of establishment).

Powróciły formułowane wcześniej w doktrynie wątpliwości co do zgodności polskich uregulowań z ustanowioną w Traktacie o funkcjonowaniu UE (dalej: TfUE) swobodą przedsiębiorczości (freedom of establishment).źródło: ShutterStock

ORZECZNICTWO: Przepisy polskiego prawa nie stwarzają możliwości przeniesienia siedziby spółki handlowej do innego państwa członkowskiego UE z zachowaniem jej struktury organizacyjnej i majątkowej. Tymczasem rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE stwierdził w opinii wydanej w ramach toczącego się postępowania prejudycjalnego, że uzależnianie przez polskie ustawodawstwo rozwiązania spółki i wykreślenia jej z rejestru od wcześniejszego przeprowadzenia jej likwidacji stanowi ograniczenie wspólnotowej swobody przedsiębiorczości.

Powróciły formułowane wcześniej w doktrynie wątpliwości co do zgodności polskich uregulowań z ustanowioną w Traktacie o funkcjonowaniu UE (dalej: TfUE) swobodą przedsiębiorczości (freedom of establishment). Na mocy art. 49 i art. 54 TfUE spółki handlowe utworzone zgodnie z prawem jednego z państw członkowskich UE korzystają ze swobody przedsiębiorczości w takim zakresie, jak osoby fizyczne. Swoboda ta wyraża się w możliwości podejmowania działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim na takich samych zasadach, jak obywatele tego państwa. Przepisy TfUE zakazują państwom członkowskim wprowadzania ograniczeń utrudniających korzystanie z tego uprawnienia, z wyjątkiem przypadków, gdy są one uzasadnione ochroną istotnego interesu publicznego oraz adekwatne, proporcjonalne i konieczne do osiągnięcia tego celu.

Zgodność przepisów

Ponieważ spółki są wytworami krajowych porządków prawnych, tj. umownymi strukturami stworzonymi na podstawie obowiązujących w danym państwie norm prawnych, swoboda przedsiębiorczości wyrażająca się w możliwości emigracji do innego państwa ma wobec nich odmienny charakter niż w przypadku osób fizycznych. Emigracja taka polega na zmianie statutu personalnego spółki, tj. przekształceniu w osobę prawną innego państwa członkowskiego, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości jej struktury organizacyjnej i mienia zgromadzonego w ramach jednego porządku prawnego. Zapewnienie efektywności tej procedury wymaga ustanowienia w systemie prawnym państw członkowskich UE odpowiednich ram prawnych do podejmowania takich działań. Jeżeli więc przepisy danego państwa nie przewidują możliwości emigracji spółki do innego państwa członkowskiego lub osiedlenia się w nim spółki z innej jurysdykcji, mogą zostać uznane za niezgodne z art. 49 i art. 54 TfUE.

Sąd Najwyższy pyta

W najbliższym czasie TSUE w ramach procedury prejudycjalnej zainicjonowanej w wyniku pytań prawnych sformułowanych przez polski Sąd Najwyższy dokona analizy przepisów prawa polskiego pod kątem ich zgodności ze wskazaną powyżej zasadą wewnątrzunijnej mobilności spółek. Pytania zostały zadane w związku z rozpatrywaną przez SN skargą kasacyjną polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zamierzała skorzystać z prawa do transgranicznego przekształcenia.

SN w toku postępowania zauważył konflikt pomiędzy przepisami ustawy z 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1792; dalej: p.p.m.) i ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577; dalej: k.s.h.) oraz powziął wątpliwości co do zgodności tych ostatnich z przepisami TfUE, w konsekwencji czego przedstawił TSUE do rozstrzygnięcia następujące zagadnienia:

1


Pozostało 73% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Polecane