Przygotowania do rozpisania konkursu na nowego prezesa Polskiego Radia oraz nabór do rad programowych mediów narodowych - to główne tematy wtorkowego posiedzenia Rady Mediów Narodowych - poinformował PAP jej przewodniczący Krzysztof Czabański.

Posiedzenie RMN ma rozpocząć się o godz. 14. "Merytorycznie jego głównym punktem będzie sprawa konkursu na nowego prezesa Polskiego Radia" - powiedział Czabański.

"Musimy podjąć jakieś decyzje w tej sprawie; moja propozycja jest taka, abyśmy rozpisali konkurs i tę propozycję przedstawię we wtorek Radzie" - dodał.

W ocenie Czabańskiego jest raczej mało prawdopodobne, aby RMN nie przegłosowała tej propozycji, co oznacza, że we wtorek Rada przyjmie regulamin konkursu na nowego prezesa Polskiego Radia, a także harmonogram przebiegu tego konkursu.

Reklama

"Był rozpisany konkurs na prezesa TVP i naszym zdaniem był on ciekawym konkursem, konkursem pouczającym dla opinii publicznej, bo każdy mógł go śledzić. Chcemy tę jawność zachować także przy konkursie na nowego prezesa Polskiego Radia" - zadeklarował szef Rady.

Reklama

Rada Mediów Narodowych została powołana na mocy ustawy, która weszła w życie na początku lipca. Do ustawowych zadań pięcioosobowej RMN należy m.in. powoływanie i odwoływanie zarządów i rad nadzorczych TVP, Polskiego Radia oraz PAP. Pod koniec sierpnia RMN rozpisała konkurs na prezesa TVP. Rozstrzygnięty został w połowie października - konkurs wygrał Jacek Kurski, piastujący stanowisko szefa TVP od 8 stycznia br.

Czabański dodał, że innym punktem wtorkowego posiedzenia RMN ma być wstępne rozpatrzenie sprawy powołania rad programowych w TVP, Polskim Radio, w ich oddziałach regionalnych oraz w PAP.

"Kadencje Rad Programowych upłynęły w momencie wejścia w życie ustawy o Radzie Mediów Narodowych, czyli w lipcu tego roku. Jesteśmy zobligowani do powołania nowych rad" - wskazał.

Zgodnie z ustawą o RMN z dniem wejścia jej w życie wygasły mandaty dotychczasowych rad programowych spółek medialnych. W przepisach zaznaczono jednak, że działają one w dotychczasowym składzie do czasu powołania rad programowych przez RMN.

Czabański poinformował, że podczas wtorkowego posiedzenia Rada będzie m.in. "rozpatrywać tryb przyjmowania zgłoszeń kandydatów do rad programowych".

Rada programowa każdej z medialnych państwowych spółek (w sumie jest ich 20) liczy 15 osób, z czego kluby parlamentarne według parytetu wyznaczają 2/3 członków, a pozostałych - Rada Mediów Narodowych. "Oznacza to, że RMN będzie obsadzać po 5 miejsc w każdej ze spółek" - sprecyzował Czabański dodając, że kluby parlamentarne mają czas na zgłoszenie swoich kandydatów do końca listopada.

"Sądzę, że konkurs na prezesa Polskiego Radia a także ustanowienie nowych rad programowych znajdą swój finał na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku" - powiedział szef RMN.