Rada Mediów Narodowych zdecydowała podczas wtorkowego posiedzenia o rozpisaniu konkursu na prezesa Polskiego Radia - poinformował PAP przewodniczący Rady Krzysztof Czabański. Oferty będą zbierane do końca roku, a rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić do końca lutego 2017 r.

"Dziś podjęliśmy decyzje o rozpisaniu konkursu na nowego prezesa Polskiego Radia. Ten konkurs wraz z regulaminem będzie ogłoszony w najbliższych dniach w prasie, podobnie jak miało to miejsce z konkursem na prezesa TVP" - powiedział PAP Czabański po zakończeniu posiedzenia RMN.

Obecnie funkcję prezesa Polskiego Radia pełni Barbara Stanisławczyk-Żyła, która została powołana na to stanowisko 8 stycznia tego roku przez ówczesnego szefa MSP Dawida Jackiewicza.

Rada Mediów Narodowych została powołana na mocy ustawy, która weszła w życie na początku lipca. Do ustawowych zadań pięcioosobowej RMN należy m.in. powoływanie i odwoływanie zarządów i rad nadzorczych TVP, Polskiego Radia oraz PAP. Pod koniec sierpnia RMN rozpisała konkurs na prezesa TVP. Rozstrzygnięty został w połowie października - konkurs wygrał Jacek Kurski, piastujący stanowisko szefa TVP od 8 stycznia br.

"Oferty w konkursie na prezesa Polskiego Radia będziemy zbierać do końca roku, a konkurs powinien być rozstrzygnięty, w myśl naszej uchwały, do końca lutego przyszłego roku" - poinformował szef RMN.

Dodał, że konkurs ma zostać przeprowadzony w analogiczny sposób jak wcześniejszy konkurs na szefa TVP. Konkurs ten przebiegał w trzech etapach. Pierwszym była ocena formalna zgłoszeń, a następnie merytoryczna. Trzecim etapem była rozmowa członków Rady z wyłonionymi we wcześniejszych etapach kandydatami.

Czabański poinformował, że podczas wtorkowego posiedzenia Rada przyjęła też komunikat ogłaszający nabór do rad programowych państwowych spółek medialnych, czyli: TVP, Polskiego Radia, ich oddziałów regionalnych oraz PAP.

"Prosimy o zgłaszanie i rekomendowanie przez różne organizacje społeczne i stowarzyszenia swoich kandydatów" - zaapelował Czabański.

Dodał, że organizacje te mogą zgłaszać kandydatów do rad programowych do 20 grudnia tego roku. "W styczniu będziemy dokonywać powołań rad programowych" - wskazał.

Zgodnie z ustawą o RMN, z dniem wejścia jej w życie wygasły mandaty dotychczasowych rad programowych spółek medialnych. W przepisach zaznaczono jednak, że działają one w dotychczasowym składzie do czasu powołania rad programowych przez RMN.

Rada programowa każdej z medialnych państwowych spółek (w sumie jest ich 20) liczy 15 osób, z czego kluby parlamentarne według parytetu wyznaczają 2/3 członków, a pozostałych - Rada Mediów Narodowych. Oznacza to, że RMN będzie obsadzać po 5 miejsc w każdej ze spółek. Kluby parlamentarne mają czas na zgłoszenie swoich kandydatów do końca listopada.