Osoby korzystające z odbiorników radiowych i telewizyjnych muszą przygotować się na podwyżki. Ceny wzrosną od 50 groszy do 15 zł.

Wczoraj opublikowana została treść rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2016r. (Dz. U. z2015r, poz. 750). Omawiane stawki zaczną obowiązywać od stycznia 2016r.

Nowy cennik wygląda następująco:

Reklama

Używanie odbiornika radiofonicznego:
• 7,00 za jeden miesiąc
• 13,60 zł za dwa miesiące,
• 20,15 zł za trzy miesiące,
• 39,90 zł za sześć miesięcy,
• 75,60 zł za rok kalendarzowy;
Używanie odbiornika telewizyjnego i radiofonicznego:
• 22,90 zł za jeden miesiąc,
• 44,45 zł za dwa miesiące,
• 65,95 zł za trzy miesiące,
• 130,55 zł za sześć miesięcy,
• 247,30 zł za rok kalendarzowy.
Porównując powyższe zestawienie z cenami obowiązującymi w tym roku zauważyć można, że miesięczne opłaty wzrosną: 50 gr w przypadku radioodbiorników i o 1,40 zł w przypadku opłacania abonamentu za radioodbiornik i odbiornik telewizyjny.

Całościowa opłata uiszczana za cały rok kalendarzowy będzie wyższa o ponad 15 zł.

Jak zastrzega ustawodawca możliwe jest opłacenie w tej chwili abonamentu za przyszły rok, ale należy uwzględnić nowe stawki.