Za przedłużeniem koncesji kanału informacyjnego TVN24 na kolejne 10 lat opowiedziało się wczoraj troje z pięciorga członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To już większość, ale niewystarczająca, bo dla podjęcia uchwały regulator potrzebuje dwóch trzecich głosów. Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski musi więc przekonać jeszcze jedną osobę.
We wszystkich dotychczasowych głosowaniach – nadawca złożył wniosek w lutym ub.r. – szef rady był osamotniony, natomiast troje członków popierało decyzję odmowną. Teraz na stronę Kołodziejskiego przeszła Teresa Bochwic, za była też Elżbieta Więcławska-Sauk, dotąd wstrzymująca się od głosu.