Grupa Cyfrowy Polsat zawarła z konsorcjum banków polskich i zagranicznych umowę kredytową, której środki w wysokości do 3 mld zł zostaną przeznaczone w szczególności na refinansowanie zadłużenia Grupy na potrzeby spełnienia jednego z warunków zawieszających transakcji nabycia Metelem (spółki kontrolującej 100% akcji w Polkomtel), podał Cyfrowy Polsat.

"Umowa kredytowa przewiduje udzielenie Cyfrowemu Polsatowi kredytu terminowego do maksymalnej kwoty 2,5 mld zł oraz wielowalutowego kredytu rewolwingowego do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 500 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Na czele konsorcjum stoją: ING Bank Śląski S.A., PKO Bank Polski S.A. oraz Société Générale Corporate and Investment Banking pełniące funkcję globalnych bankowych koordynatorów.

"Jestem bardzo zadowolony, że kolejny istotny etap transakcji zakupu Metelem przeprowadziliśmy zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zawarta umowa kredytowa umożliwi nam między innymi refinansowanie zadłużenia naszej Grupy, co jest jednym z warunków zawieszających. W związku z tym oczekujemy terminowego zamknięcia transakcji zakupu w drugim kwartale tego roku" - powiedział prezes Cyfrowego Polsatu Dominik Libicki, cytowany w komunikacie.

Pozyskane finansowanie zostanie wykorzystane przez Cyfrowy Polsat w szczególności na spłatę całości zadłużenia z tytułu kredytu niepodporządkowanego udzielonego w 2011 r. (486 mln zł na koniec 2013 r.) oraz obligacji senior secured notes wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) (1,439 mld zł na koniec 2013 r.), a także finansowanie bieżącej działalności Grupy. Ponadto umowa dopuszcza m.in. możliwość wykorzystania kredytu na spłatę zadłużenia wynikającego z posiadanych przez grupę Metelem obligacji PIK oraz finansowanie akwizycji i dokonywanie innych płatności w ramach zawartych w umowie warunków.

Kredyt terminowy będzie spłacany w kwartalnych ratach, o różnej wysokości, począwszy od 30 czerwca 2014 r., a ostateczną datą spłaty kredytu będzie 11 kwietnia 2019 r. Ostateczną datą spłaty całości kredytu rewolwingowego jest również 11 kwietnia 2019 r.

Wartość Metelem przyjęta na potrzeby transakcji to 6,15 mld zł. W zamian za udziały w Metelem, Cyfrowy Polsat wyemituje 291,19 mln warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia nowych akcji Cyfrowego Polsatu z ceną emisyjną 21,12 zł za jedną akcję.