Rok 2015 dla mediów publicznych - pod znakiem zapytania. Szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji mówił w radiowej Trójce, że potrzeba zmienić system funkcjonowania tych mediów.

Jan Dworak przypominał, że ciągle nie ma ustawy o finansowaniu mediów publicznych. Ministerstwo kultury deklaruje jedynie, że projekt "się rodzi", jednak od ostatnich wrześniowych propozycji nic się nie wydarzyło. A czasu za wiele nie ma. Szef Krajowej Rady podkreślił, że o ile w przyszłym roku media publiczne powinny mieć wystarczające wpływy z abonamentu, o tyle 2015 to "wielki znak zapytania".

Jan Dworak uważa, że w kilka miesięcy nie uda się wprowadzić odpowiedniego systemu finansowania mediów - tak, by funkcjonował właśnie w 2015 roku. Szef Krajowej Rady podkreślał, że Niemcy mają swój, obowiązujący od tego roku, uwzględniający opłatę audiowizualną, ale jego przygotowanie trwało 5 lat. Jan Dworak mówił, że nawet gdyby do połowy 2014 roku udało się uchwalić nową ustawę o finansowaniu mediów publicznych, to nie starczy czasu na opracowanie nowego systemu.

Reklama

Szef Krajowej Rady uważa, że najlepszym sposobem zastąpienia abonamentu radiowo-telewizyjnego byłaby opłata publiczna w wysokości od 10 do 14 złotych.