Kanał Stopklatka TV zostanie uruchomiony do 28 kwietnia 2014 r., zapowiedziała firm.

"Stopklatka podpisała na warunkach rynkowych umowy o współpracy z Polsat Media Biuro Reklamy dotyczącej pozyskiwania przez Polsat Media na zasadzie wyłączności reklam dla kanału Stopklatka TV (…) Okres obowiązywania umowy: 1 stycznia 2014 r. - 31 grudnia 2015 r. Wynagrodzenie Stopklatka z tytułu niniejszej umowy stanowią wpływy z reklam pomniejszone o ustaloną na warunkach rynkowych marżę Polsat Media" – czytamy w komunikacie.

W informacji podkreślono, że wysokość wpływów z reklam uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od indywidualnie negocjowanego w tego rodzaju umowach wskaźnika CPP oraz ogólnej sytuacji na rynku reklamy w Polsce.

We wrześniu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT ) podjęła uchwałę o przyznaniu koncesji Stopklatce na nadawanie programu o charakterze wyspecjalizowanym filmowym.

Stopklatka złożyła wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym programu telewizyjnego pod nazwą Stopklatka TV. Jest to projekt kanału filmowego, przygotowanego przez specjalistów z Telewizji Kino Polska, Agory i portalu Stopklatka.pl.

Oferta programowa kanału filmowego Stopklatka TV oprze się na trzech podstawowych filarach: polska klasyka filmowa, produkcje europejskie i kino światowe.