Spółka ITI Neovision złamała prawo wprowadzając ofertę nC+ - poinformowała prezes UOKiK, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel. UOKiK nakazał również spółce natychmiastowe usunięcie skutków zakwestionowanych działań oraz zapłatę kary w wysokości 11 mln złotych.
Reklama

Postępowanie UOKiK-u wobec platformy nC+ zostało wszczęte 2 kwietnia br. i było odpowiedzią na liczne skargi ze strony abonentów Cyfry+ i platformy n, którzy otrzymywali od nowego operatora listy informujące o odgórnej migracji do oferty nC+. Już wtedy UOKiK informował, że jednostronna zmiana warunków umowy budzi poważne wątpliwości prawne.

Urząd zwrócił również uwagę na kolejne problematyczne kwestie dotyczące działań nC+ - poinformowanie abonentów o zmianie umowy w formie listu zwykłego, jak również jego treść, zbyt krótki termin na złożenie rezygnacji oraz sposób prezentacji nowych warunków umowy.

Po przeprowadzeniu postępowania UOKiK uznał, że nC+ naruszyła zbiorowe interesy konsumentów, w tym przede wszystkim zasadę lojalnego zachowania kontrahenta wobec konsumenta, zasadę dotrzymywania umów oraz uczciwości w wykonywaniu zobowiązań.

Prezes UOKiK nałożyła na platformę zobowiązanie do usunięcia skutków działań zakwestionowanych przez Urząd, a w tym obowiązek poinformowania abonentów Cyfry+ i n-ki o przysługującym im prawie do odstąpienia od oferty nC+, jak również do anulowania swojego wcześniejszego wypowiedzenia. Abonentów, którzy nie wypowiedzieli umowy, spółka ma poinformować o tym, że będą mogli oni korzystać z dotychczasowych ofert n-ki i Cyfry+ do końca obowiązującej umowy.

Platforma musi również umieścić decyzję UOKiKU na swojej stronie internetowej oraz zapłacić karę finansową w wysokości 10 mln 841 tys zł, za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

W piątek 12 kwietnia, Zarząd nC+ zapowiedział gruntowne zmiany w ofercie platformy, które podyktowane zostały protestami ze strony abonentów Cyfry+ i n-ki (prawie 100 tys. osób na profilu Anty nC+ w sieci Facebook) oraz interwencją UOKiK-u. Urząd otwarcie skrytykował wprowadzenie obligatoryjnego systemu migracji abonentów do oferty nC+.
nC+ powstała w wyniku połączenia Cyfry+ oraz platformy ‘n’. 51% udziałów w nowopowstałej spółce posiada grupa Canal +, właścicielem 32% jest TVN, a 17% zachowała spółka UPC Polska. W 2012 roku telewizja ‘n’ miała ponad 1 milion abonentów, podczas gdy z usług Cyfry+ korzystało około 1,5 miliona klientów.