ITI Neovision odwołała się od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakładającej na spółkę karę w wysokości 11 milionów złotych za antykonsumenckie działania związane z wprowadzeniem na rynek platformy nC+ - poinformowało Radio Zet.

Decyzja właściciela platformy nC+ jest tym bardziej zaskakująca, że wcześniej spółka zrealizowała już część zobowiązań nałożonych przez UOKiK. Na oficjalnej stronie platformy opublikowano decyzję Urzędu, a klientom umożliwiono dokończenie umów na dotychczasowych warunkach. Wydaje się więc, że spółce ITI Neovision zależy przede wszystkim na uniknięciu ponad 11 milionów złotych kary.

Postępowanie UOKiK-u wobec platformy nC+ zostało wszczęte 2 kwietnia br. i było odpowiedzią na liczne skargi ze strony abonentów Cyfry+ i platformy n, którzy otrzymywali od nowego operatora listy informujące o odgórnej migracji do oferty nC+. Już wtedy UOKiK informował, że jednostronna zmiana warunków umowy budzi poważne wątpliwości prawne.

Urząd zwrócił również uwagę na kolejne problematyczne kwestie dotyczące działań nC+ - poinformowanie abonentów o zmianie umowy w formie listu zwykłego, jak również jego treść, zbyt krótki termin na złożenie rezygnacji oraz sposób prezentacji nowych warunków umowy.

Po przeprowadzeniu postępowania UOKiK uznał, że nC+ naruszyła zbiorowe interesy konsumentów, w tym przede wszystkim zasadę lojalnego zachowania kontrahenta wobec konsumenta, zasadę dotrzymywania umów oraz uczciwości w wykonywaniu zobowiązań.

nC+ powstała w wyniku połączenia Cyfry+ oraz platformy ‘n’. 51% udziałów w nowopowstałej spółce posiada grupa Canal +, właścicielem 32% jest TVN, a 17% zachowała spółka UPC Polska. W 2012 roku telewizja ‘n’ miała ponad 1 milion abonentów, podczas gdy z usług Cyfry+ korzystało około 1,5 miliona klientów.