Bracia Karnowscy przeżywają ciężkie chwile. Jak informuje radio TOK RM FM, sąd zakazał używania nazwy tygodnika „W Sieci”. Jak twierdzi, narusza on interesy spółki Gremi Media, do której należy nazwa serwisu "W sieci opinii". Karnowscy planują więc usunąć literę "W" z nazwy. Od poniedziałku w kioskach tygodnik "Sieci".

Na początku stycznia 2013 roku spółka Gremi Media (dawniej Presspublica) złożyła przeciwko Fratrii, wydawcy tygodnika "W Sieci", wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez m.in.: nakazanie Fratrii zaniechania naruszania zasad uczciwej konkurencji, tj. korzystania przez Fratrię z oznaczenia "W Sieci" - przypomina tokfm.pl.

Zdaniem Gremi Media spółka Fratria dopuszcza się czynów nieuczciwej konkurencji, używając nazwy zbieżnej z nazwą ich serwisu internetowego "W sieci opinii" - czytamy w oświadczeniu "Gremi Media", spółki należącej do Grzegorza Hajdarowicza.

"W sieci opinii" to część portalu "Rzeczpospolitej". Działa od lutego 2011 roku. Znajdują się tam omówienia opinii, felietonów, blogów.