Mniej więcej co czwarty właściciel mikro i małej firmy czyta najbardziej popularne dzienniki ogólnopolskie lub pisma opinii – wynika z raportu PBC „Właściciele mikro i małych firm w czasie koniunktury i recesji”. Dziennik Gazeta Prawna przoduje w zestawieniach czytelnictwa wśród przedsiębiorców.
ikona lupy />
Media

Według opublikowanego przez Polskie Badania Czytelnictwa raportu za okres kwiecień 2019 – marzec 2020, "Dziennik Gazeta Prawna" okazał się liderem czytelnictwa wśród dzienników ekonomicznych, wyprzedzając w rankingu "Puls Biznesu" czy "Rzeczpospolitą".

Jest też niekwestionowanym liderem sprzedaży e-wydań wśród dzienników ogólnopolskich, według danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z kwietnia 2020 r.

Według badań "Dziennik Gazeta Prawna" czytany jest codziennie przez średnio 218 508 osób, gdzie, np. "Rzeczpospolitą" czyta 162 224, a "Puls Biznesu" 57 470 osób.

Badanie czytelnictwa PBC to ogólnopolskie badanie czytelnictwa prasy wśród osób w wieku od 15 do 75 lat na próbie 20 tys. osób rocznie. Realizowane jest od 1999 przez instytut Kantar Millward Brown.
Celem projektu jest dostarczenie informacji o liczbie i charakterystyce czytelników poszczególnych tytułów prasowych. Otrzymane dane są użyteczne przy planowaniu i prowadzeniu kampanii reklamowych w prasie oraz określaniu strategii wydawniczej. Badanie PBC monitoruje czytelnictwo ok. 160 tytułów prasy codziennej i kolorowej, zarówno ogólnopolskiej jak i regionalnej.

ikona lupy />
Media

Przedsiębiorcy czytają prasę

Według raportu PBC „Właściciele mikro i małych firm w czasie koniunktury i recesji” mniej więcej co czwarty właściciel mikro i małej firmy czyta najbardziej popularne dzienniki ogólnopolskie lub pisma opinii. To bardzo wysoki poziom czytelnictwa. Oznacza to, że wybierając 2-3 tytuły można dotrzeć do większości bogatych właścicieli firm w Polsce. Jest to ten rodzaj prasy, który pozwala być na bieżąco w kwestiach społecznych, politycznych i gospodarczych, świadcząc między innymi o statusie czytelnika i jego obyciu. Wysokie czytelnictwo, rzędu 20-30 proc. mają także magazyny specjalistyczne. To z kolei wskazuje, że właściciele firm chcą być na bieżąco, jeśli chodzi o ich branże i zainteresowania.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez PBC wśród właścicieli firm odpowiedzialnych za sprawy księgowo-prawne "Dziennik Gazeta Prawna" plasuje się w czołówce zestawienia czytelnictwa dzienników i tygodników opinii. Czyta go 21 proc. badanych należących do tej grupy. Dla porównania: liderujący w kategorii dzienniki i tygodniki "Fakt" ma 26-proc. udział w tym rynku, natomiast "Rzeczpospolita" 15 proc.

DGP jest również trzecim najczęściej wybieranym tytułem wśród decydentów w zaopatrzeniu i produkcji (23 proc. udział w rynku); „Gazetę Wyborczą” czyta 30 proc., natomiast „Rzeczpospolitą” 18 proc. przedstawicieli tej grupy.

Jeśli chodzi o osoby decyzyjne odpowiadające za dystrybucję i sprzedaż w firmach, to DGP wyprzedzają cztery tytuły („Gazeta Wyborcza”, „Newsweek”, „Fakt” oraz „Angora”). Warto zaznaczyć jednak, że jest najpopularniejszym, podobnie jak w poprzednich kategoriach, tytułem o profilu gospodarczo-prawnym.

ikona lupy />
Media

„Dziennik Gazeta Prawna” ma stabilny zasięg we wszystkich analizowanych segmentach rynku i waha się on w granicach 19-24 proc. Jest tak także pod względem czytelnictwa wśród decydentów w sprawach zasobów ludzkich oraz marketingu i inwestycjach (udział wśród badanych respondentów na poziomie odpowiednio 20 i 24 proc.).

W zestawieniu czytelnictwa dzienników i tygodników opinii wśród korzystających z leasingu "Dziennik Gazeta Prawna" jest na 4. miejscu (z wynikiem 25 proc.), zaraz po "Gazecie Wyborczej", "Newsweeku" i "Fakcie", wyprzedzając "Angorę" i "Rzeczpospolitą".

ikona lupy />
Media

Jeśli chodzi o czytelnictwo wśród korzystających z usług bankowych DGP znajduje się na 3. miejscu, wyprzedzając tym razem "Fakt" (z wynikiem 29 proc.). Konkretnie zbadano właścicieli w których firmie w ciągu 12 miesięcy sfinansowano ze środków bankowych projekt inwestycyjny lub bieżącą działalność operacyjną lub właściciele wg których należy korzystać z wynajmu długoterminowego dóbr trwałych.
DGP przoduje też w czytelnictwie dzienników wśród bogatych właścicieli firm (chodzi o dochody osobiste przekraczające 10 tys. netto). Plasuje się na 3. miejscu – 25 proc., zaraz po "Gazecie Wyborczej" i "Fakcie".

"Dziennik Gazeta Prawna" częściej niż np. "Angora" czy "Rzeczpospolita" trafia także w ręce osób kupujących nowe samochody (22 proc. właścicieli, którzy kupili lub kupił ktoś z ich gospodarstwa domowego nowy samochód osobowy w ciągu 12 miesięcy).

W czytelnictwie pism informacyjnych wśród kupujących luksusowe marki: galanterii skórzanej i zegarków Dziennik jest kolejno na 6. pozycji – zaraz po "Polityce" (wynik 25 proc.) oraz na 8., wyprzedzając "Rzeczpospolitą.

Doskonale radzi również sobie serwis internetowy wydawnictwa Infor www.gazetaprawna.pl - jest na 2. miejscu najpopularniejszych płatnych tytułów cyfrowych w sieci, zaraz za www.wyborcza.pl, wyprzedzając www.wyborcza.biz, czy www.national–geografic.pl i www.elle.pl.

Czytelnicy docenili, że wchodząc na serwis gazetaprawna.pl szybko i rzeczowo mogli znaleźć fachowe informacje na temat zasiłków i podatków, a także pomocy z tarczy antykryzysowej, tak potrzebnej firmom w czasach pandemii.

Wysokie czytelnictwo dzienników wśród właścicieli

Właściciele mikrofirm czytają przede wszystkim „Gazetę Wyborczą” (27 proc.) i Fakt (19 proc.). „Dziennik Gazeta Prawna” zajmuje trzecie miejsce (17 proc.) i wyprzedza „Rzeczpospolitą” (13 proc.), Przegląd Sportowy (12 proc.), Super Express (12 proc.), Puls Biznesu (7 proc.) i Parkiet Gazetę Giełdy (7 proc.).

Właściciele małych firm czytają „Gazetą Wyborczą” (26 proc.), Fakt (21 proc.) i „Dziennik Gazetę Prawną” (19 proc.). Poza czołówką pozostają „Super Express” (18 proc.), „Przegląd Sportowy” (17 proc.), „Rzeczpospolita” – (14 proc.), „Puls Biznesu” (9 proc.) i „Parkiet Gazeta Giełdy” (7 proc.).

69 proc. właścicieli małych firm czyta serwis gazetaprawna.pl, jeden z trzech serwisów DGP. Wyprzedza on strony: wyborcza.biz (63 proc.), wyborcza.pl (62 proc.) i dziennik.pl – drugi z serwisów WWW „DGP” (62 proc.).

Wśród właścicieli mikrofirm gazetaprawna.pl (47 proc.) jest drugim wyborem, dziennik.pl czwartym (27 proc.).

ikona lupy />
Media

„Dziennik Gazetą Prawną” częściej czytają mężczyźni przedsiębiorcy (19 proc.) niż kobiety (17 proc.). Mężczyźni częściej niż „DGP” wybierają GW, Przegląd Sportowy i Fakt , a rzadziej Super Express, Rzeczpospolitą, Puls Biznesu i Parkiet . Wśród kobiet większym powodzeniem cieszą się tylko dwa tytuły: „Gazeta Wyborcza” (24 proc.) i Fakt (21 proc.).

Wśród czytelników z klasy średniej wyższej „Dziennik Gazeta Prawna” (25 proc.) jest drugim wyborem, tuż za „Gazetą Wyborczą” (37 proc.), przed między innymi „Faktem”, „Przeglądem Sportowym” i ”Rzeczpospolitą”. Klasa wyższa wybiera „DGP” jako czwarte medium (28 proc.).

Klasa wyższa właścicieli czyta przede wszystkim serwis gazetaprawna.pl (69 proc.). Dziennik.pl jest czwartym wyborem (62 proc.) za serwisem wyborcza.biz i wyborcza.pl. Klasa średnia wyższa korzysta z wyborcza.pl (47 proc.) i gazetaprawna.pl (46 proc.) w podobnym stopniu. Dziennik.pl plasuje się na czwartym miejscu (27 proc.).

Według PBC okres pandemii, to czas zwiększonej konsumpcji telewizji i prasy. Wskaźnik pomiaru, pytanie ile czasu wczoraj respondent poświęcił na dane medium pokazuje, że w okresie pandemii i początku recesji, w stosunku do okresu wzrostu, oglądalność telewizji wzrosła z 68 proc. do 92, tj. o jedną trzecią, a czytelnictwo prasy z 54 proc do 65 proc, tj. o jedną piątą. Oznacza to, że właściciele mikro i małych firm, nie tylko biernie oglądają telewizję, ale także aktywnie poszukują informacji o wysokim poziomie wiarygodności, jaki daje prasa.

Według badania w okresie pandemii, w stosunku do okresu wzrostu, wzrósł z 26 proc. do 41 proc. odsetek mikro i małych przedsiębiorców kupujących płatne dostępy do artykułów prasowych. Ta sytuacja jest spójna ze wzrostem czasu konsumpcji prasy. Mianowicie nawet jeśli spadła sprzedaż wydań drukowanych, to wzrosła sprzedaż wydań cyfrowych prasy, a w sumie czas czytania prasy też jest wyższy w okresie pandemii.

Raport PBC „Właściciele mikro i małych firm w czasie koniunktury i recesji” wykonano na podstawie zleconych w połowie 2018 r badań właścicieli firm zatrudniających do 50 osób, czyli właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw. Po wybuchu pandemii powtórzyły badanie na tych samych osobach, zadając im częściowo pytania o te same zagadnienia, ale odnosząc je do przyszłości. Od 25 marca do 3 kwietnia 2020 r. PBC pytały czy w ciągu przyszłych 12 miesięcy kupi usługę/produkt, czyli pytało o nastroje i perspektywy dla przyszłej konsumpcji. PBC chciało zbadać, jak zmieniły się deklaracje dotyczące zakupów dokonywanych na potrzeby firmy oraz jak zmieni się konsumpcja indywidualna właścicieli najmniejszych firm, w czasie kryzysu w relacji do okresu wzrostu.