Mniej więcej co czwarty właściciel mikro i małej firmy czyta najbardziej popularne dzienniki ogólnopolskie lub pisma opinii – wynika z raportu PBC „Właściciele mikro i małych firm w czasie koniunktury i recesji”. Dziennik Gazeta Prawna przoduje w zestawieniach czytelnictwa wśród przedsiębiorców.
Media

Według opublikowanego przez Polskie Badania Czytelnictwa raportu za okres kwiecień 2019 – marzec 2020, "Dziennik Gazeta Prawna" okazał się liderem czytelnictwa wśród dzienników ekonomicznych, wyprzedzając w rankingu "Puls Biznesu" czy "Rzeczpospolitą".

Jest też niekwestionowanym liderem sprzedaży e-wydań wśród dzienników ogólnopolskich, według danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z kwietnia 2020 r.

Według badań "Dziennik Gazeta Prawna" czytany jest codziennie przez średnio 218 508 osób, gdzie, np. "Rzeczpospolitą" czyta 162 224, a "Puls Biznesu" 57 470 osób.

Badanie czytelnictwa PBC to ogólnopolskie badanie czytelnictwa prasy wśród osób w wieku od 15 do 75 lat na próbie 20 tys. osób rocznie. Realizowane jest od 1999 przez instytut Kantar Millward Brown.
Celem projektu jest dostarczenie informacji o liczbie i charakterystyce czytelników poszczególnych tytułów prasowych. Otrzymane dane są użyteczne przy planowaniu i prowadzeniu kampanii reklamowych w prasie oraz określaniu strategii wydawniczej. Badanie PBC monitoruje czytelnictwo ok. 160 tytułów prasy codziennej i kolorowej, zarówno ogólnopolskiej jak i regionalnej.

Media

Przedsiębiorcy czytają prasę

Według raportu PBC „Właściciele mikro i małych firm w czasie koniunktury i recesji” mniej więcej co czwarty właściciel mikro i małej firmy czyta najbardziej popularne dzienniki ogólnopolskie lub pisma opinii. To bardzo wysoki poziom czytelnictwa. Oznacza to, że wybierając 2-3 tytuły można dotrzeć do większości bogatych właścicieli firm w Polsce. Jest to ten rodzaj prasy, który pozwala być na bieżąco w kwestiach społecznych, politycznych i gospodarczych, świadcząc między innymi o statusie czytelnika i jego obyciu. Wysokie czytelnictwo, rzędu 20-30 proc. mają także magazyny specjalistyczne. To z kolei wskazuje, że właściciele firm chcą być na bieżąco, jeśli chodzi o ich branże i zainteresowania.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez PBC wśród właścicieli firm odpowiedzialnych za sprawy księgowo-prawne "Dziennik Gazeta Prawna" plasuje się w czołówce zestawienia czytelnictwa dzienników i tygodników opinii. Czyta go 21 proc. badanych należących do tej grupy. Dla porównania: liderujący w kategorii dzienniki i tygodniki "Fakt" ma 26-proc. udział w tym rynku, natomiast "Rzeczpospolita" 15 proc.

DGP jest również trzecim najczęściej wybieranym tytułem wśród decydentów w zaopatrzeniu i produkcji (23 proc. udział w rynku); „Gazetę Wyborczą” czyta 30 proc., natomiast „Rzeczpospolitą” 18 proc. przedstawicieli tej grupy.

Jeśli chodzi o osoby decyzyjne odpowiadające za dystrybucję i sprzedaż w firmach, to DGP wyprzedzają cztery tytuły („Gazeta Wyborcza”, „Newsweek”, „Fakt” oraz „Angora”). Warto zaznaczyć jednak, że jest najpopularniejszym, podobnie jak w poprzednich kategoriach, tytułem o profilu gospodarczo-prawnym.

Media

„Dziennik Gazeta Prawna” ma stabilny zasięg we wszystkich analizowanych segmentach rynku i waha się on w granicach 19-24 proc. Jest tak także pod względem czytelnictwa wśród decydentów w sprawach zasobów ludzkich oraz marketingu i inwestycjach (udział wśród badanych respondentów na poziomie odpowiednio 20 i 24 proc.).

W zestawieniu czytelnictwa dzienników i tygodników opinii wśród korzystających z leasingu "Dziennik Gazeta Prawna" jest na 4. miejscu (z wynikiem 25 proc.), zaraz po "Gazecie Wyborczej", "Newsweeku" i "Fakcie", wyprzedzając "Angorę" i "Rzeczpospolitą".

Media

Jeśli chodzi o czytelnictwo wśród korzystających z usług bankowych DGP znajduje się na 3. miejscu, wyprzedzając tym razem "Fakt" (z wynikiem 29 proc.). Konkretnie zbadano właścicieli w których firmie w ciągu 12 miesięcy sfinansowano ze środków bankowych projekt inwestycyjny lub bieżącą działalność operacyjną lub właściciele wg których należy korzystać z wynajmu długoterminowego dóbr trwałych.
DGP przoduje też w czytelnictwie dzienników wśród bogatych właścicieli firm (chodzi o dochody osobiste przekraczające 10 tys. netto). Plasuje się na 3. miejscu – 25 proc., zaraz po "Gazecie Wyborczej" i "Fakcie".

"Dziennik Gazeta Prawna" częściej niż np. "Angora" czy "Rzeczpospolita" trafia także w ręce osób kupujących nowe samochody (22 proc. właścicieli, którzy kupili lub kupił ktoś z ich gospodarstwa domowego nowy samochód osobowy w ciągu 12 miesięcy).

W czytelnictwie pism informacyjnych wśród kupujących luksusowe marki: galanterii skórzanej i zegarków Dziennik jest kolejno na 6. pozycji – zaraz po "Polityce" (wynik 25 proc.) oraz na 8., wyprzedzając "Rzeczpospolitą.

Doskonale radzi również sobie serwis internetowy wydawnictwa Infor www.gazetaprawna.pl - jest na 2. miejscu najpopularniejszych płatnych tytułów cyfrowych w sieci, zaraz za www.wyborcza.pl, wyprzedzając www.wyborcza.biz, czy www.national–geografic.pl i www.elle.pl.

Czytelnicy docenili, że wchodząc na serwis gazetaprawna.pl szybko i rzeczowo mogli znaleźć fachowe informacje na temat zasiłków i podatków, a także pomocy z tarczy antykryzysowej, tak potrzebnej firmom w czasach pandemii.

Wysokie czytelnictwo dzienników wśród właścicieli

Właściciele mikrofirm czytają przede wszystkim „Gazetę Wyborczą” (27 proc.) i Fakt (19 proc.). „Dziennik Gazeta Prawna” zajmuje trzecie miejsce (17 proc.) i wyprzedza „Rzeczpospolitą” (13 proc.), Przegląd Sportowy (12 proc.), Super Express (12 proc.), Puls Biznesu (7 proc.) i Parkiet Gazetę Giełdy (7 proc.).

Właściciele małych firm czytają „Gazetą Wyborczą” (26 proc.), Fakt (21 proc.) i „Dziennik Gazetę Prawną” (19 proc.). Poza czołówką pozostają „Super Express” (18 proc.), „Przegląd Sportowy” (17 proc.), „Rzeczpospolita” – (14 proc.), „Puls Biznesu” (9 proc.) i „Parkiet Gazeta Giełdy” (7 proc.).

69 proc. właścicieli małych firm czyta serwis gazetaprawna.pl, jeden z trzech serwisów DGP. Wyprzedza on strony: wyborcza.biz (63 proc.), wyborcza.pl (62 proc.) i dziennik.pl – drugi z serwisów WWW „DGP” (62 proc.).

Wśród właścicieli mikrofirm gazetaprawna.pl (47 proc.) jest drugim wyborem, dziennik.pl czwartym (27 proc.).

Media

„Dziennik Gazetą Prawną” częściej czytają mężczyźni przedsiębiorcy (19 proc.) niż kobiety (17 proc.). Mężczyźni częściej niż „DGP” wybierają GW, Przegląd Sportowy i Fakt , a rzadziej Super Express, Rzeczpospolitą, Puls Biznesu i Parkiet . Wśród kobiet większym powodzeniem cieszą się tylko dwa tytuły: „Gazeta Wyborcza” (24 proc.) i Fakt (21 proc.).

Wśród czytelników z klasy średniej wyższej „Dziennik Gazeta Prawna” (25 proc.) jest drugim wyborem, tuż za „Gazetą Wyborczą” (37 proc.), przed między innymi „Faktem”, „Przeglądem Sportowym” i ”Rzeczpospolitą”. Klasa wyższa wybiera „DGP” jako czwarte medium (28 proc.).

Klasa wyższa właścicieli czyta przede wszystkim serwis gazetaprawna.pl (69 proc.). Dziennik.pl jest czwartym wyborem (62 proc.) za serwisem wyborcza.biz i wyborcza.pl. Klasa średnia wyższa korzysta z wyborcza.pl (47 proc.) i gazetaprawna.pl (46 proc.) w podobnym stopniu. Dziennik.pl plasuje się na czwartym miejscu (27 proc.).

Według PBC okres pandemii, to czas zwiększonej konsumpcji telewizji i prasy. Wskaźnik pomiaru, pytanie ile czasu wczoraj respondent poświęcił na dane medium pokazuje, że w okresie pandemii i początku recesji, w stosunku do okresu wzrostu, oglądalność telewizji wzrosła z 68 proc. do 92, tj. o jedną trzecią, a czytelnictwo prasy z 54 proc do 65 proc, tj. o jedną piątą. Oznacza to, że właściciele mikro i małych firm, nie tylko biernie oglądają telewizję, ale także aktywnie poszukują informacji o wysokim poziomie wiarygodności, jaki daje prasa.

Według badania w okresie pandemii, w stosunku do okresu wzrostu, wzrósł z 26 proc. do 41 proc. odsetek mikro i małych przedsiębiorców kupujących płatne dostępy do artykułów prasowych. Ta sytuacja jest spójna ze wzrostem czasu konsumpcji prasy. Mianowicie nawet jeśli spadła sprzedaż wydań drukowanych, to wzrosła sprzedaż wydań cyfrowych prasy, a w sumie czas czytania prasy też jest wyższy w okresie pandemii.

Raport PBC „Właściciele mikro i małych firm w czasie koniunktury i recesji” wykonano na podstawie zleconych w połowie 2018 r badań właścicieli firm zatrudniających do 50 osób, czyli właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw. Po wybuchu pandemii powtórzyły badanie na tych samych osobach, zadając im częściowo pytania o te same zagadnienia, ale odnosząc je do przyszłości. Od 25 marca do 3 kwietnia 2020 r. PBC pytały czy w ciągu przyszłych 12 miesięcy kupi usługę/produkt, czyli pytało o nastroje i perspektywy dla przyszłej konsumpcji. PBC chciało zbadać, jak zmieniły się deklaracje dotyczące zakupów dokonywanych na potrzeby firmy oraz jak zmieni się konsumpcja indywidualna właścicieli najmniejszych firm, w czasie kryzysu w relacji do okresu wzrostu.