Media mają zostać „spolonizowane”. Jak wynika z wypowiedzi polityków PiS, ma do tego dojść poprzez tzw. ustawę repolonizacyjną, która zmierzać ma do ograniczenia zagranicznego kapitału na polskim rynku medialnym.
ANALIZA
Wciąż nie do końca wiadomo, jaki kształt mają przybrać zapowiadane zmiany legislacyjne, aczkolwiek na podstawie wywiadów z osobami znającymi projekt ustawy przyjąć można, że myślą przewodnią będzie ograniczenie udziału spółek zagranicznych w rynku medialnym do wskazanych w ustawie progów.