Rozmowa z Antonim Pietkiewiczem, Prezesem Zarządu Fabryki Kotłów SEFAKO S.A.
Media

Polityka jakości SEFAKO opiera się na systemach ISO. Ale oprócz procesów, ważnym jest wdrażanie innowacji produktowych. Jakie są Państwa największe sukcesy na tym polu w ostatnim czasie?

Zintegrowane zarządzanie w SEFAKO porządkuje procesy doskonalenia jakości, zgodnie ze strategią firmy, wspartą na czterech filarach: Satysfakcji klienta, Ochronie środowiska naturalnego, Bezpieczeństwie i higienie pracy oraz Kompetentnych pracownikach.

Dostarczamy urządzenia ciśnieniowe o wysokiej sprawności. Projektujemy, produkujemy i montujemy systemy do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz termicznej utylizacji odpadów. Rynek oczekuje dziś oferty kompletnych obiektów ciepłowniczych. Rok 2018 jest pierwszym, w którym SEFAKO zakontraktowało planowaną wielkość takich instalacji w formule EPC.

Naszym nowym produktem są kotły rusztowe na paliwo stałe z innowacyjną powłoką ochronną powierzchni narażonych na korozję chlorową i na intensywne ścieranie. Pracujemy też przy kilku innowacyjnych projektach finansowanych przez NCBiR. To np. opracowanie metody modernizacji bloków energetycznych z lat 70. ub. wieku o mocy 200 MW.

A jak przedstawia się Państwa aktywność w zakresie CSR?

Jako największy pracodawca w regionie jesteśmy świadomi wpływu, jaki wywieramy na lokalną społeczność i środowisko. W centrum naszej uwagi jest przede wszystkim Sędziszów, którego historia jest związana z naszą fabryką od 1974 r. Współpracujemy z samorządem, organizacjami pozarządowymi i parafiami. Corocznie pomagamy kilkudziesięciu inicjatywom – sportowym, prozdrowotnym i dotyczących bezpieczeństwa. Wspieramy konserwację zabytków świeckich i sakralnych. Pomagamy przy organizacji uroczystości patriotycznych i kulturalnych, szczególnie tych, związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Dbamy też o rozwój młodzieży. Współpracujemy z Zespołem Szkół w zakresie praktyk zawodowych i staży. W ub. roku podpisaliśmy umowę na utworzenie klasy patronackiej w zawodzie technik branży energetycznej.

Wróćmy do zagadnień środowiskowych. Jakie jest Pana zdanie na temat tzw. ustawy antysmogowej?

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczy głównie źródeł o mocy poniżej 1 MW. SEFAKO nie produkuje takich instalacji, ale interesująca dla nas jest możliwość tzw. kompensaty. W zamian likwidacji pieców nie spełniających norm, można będzie podłączyć pewną ilość domów jednorodzinnych do wspólnego systemu ciepłowniczego. Pracujemy nad przygotowaniem oferty z uwzględnieniem środków z programu „Czyste Powietrze”.

Rozmawiała Zuzanna Pawełczyk

Całość rozmowy na ForumBiznesu.pl