Nieuzasadniony, a nawet szkodliwy – tak został oceniony projekt mający zmusić banki do zwrotu spreadów.
Z rozwiązań zaproponowanych w prezydenckim projekcie ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki niezadowolone są obie strony sporu. Kredytobiorcy narzekają, że projekt nie rozwiązuje problemu systemowo. Z kolei banki podnoszą, że władze państwowe bez potrzeby chcą ingerować w stosunki umowne i to w sposób dla nich niekorzystny. Do chóru krytykantów dołączyły ostatnio podmioty niezaangażowane bezpośrednio w spór, takie jak Biuro Legislacyjne Sejmu.
Sporna retroaktywność