Rządowy projekt ustawy o kredycie hipotecznym zakłada m.in. wprowadzenie obowiązku doręczenia klientowi przez bank oferty kredytowej w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku. Zdaniem Lewiatana ten wymóg będzie bardzo trudny do spełnienia.
„Pojęcie przedstawienia oferty, którym posługuje się projekt ustawy, oznacza bowiem zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego jej złożenie w taki sposób, żeby odbiorca mógł zapoznać się z jej treścią – a więc np. otrzymać przesyłkę pocztową” – wyjaśnia Anna Dużyńska-Pucha, ekspertka Konfederacji Lewiatan. „To ryzyko trudne do zaakceptowania przez kredytodawców. Postulujemy więc, aby zmienić ten zapis np. na taki, który zakłada, że kredytodawca w terminie 7 dni od otrzymania wniosku wyśle ofertę” – przekonuje.
Jednocześnie w myśl projektu klient ma czekać aż 14 dni na możliwość podpisania umowy, co wydłuży proces jej finalizacji, a tym samym zakupu nieruchomości. I to w sytuacji, gdy wprowadzenia takiego 14-dniowego terminu nie przewiduje sama dyrektywa nr 2014/17/UE, której projekt stanowi implementację – zauważa Lewiatan.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy w konsultacjach

Polecany produkt: Podatki 2016 cz 1 i cz 2>>>