Kancelaria Prezydenta ocenia, że nowy projekt sektora bankowego dotyczący przewalutowania kredytów walutowych jest rozczarowujący, dalece niewystarczający i nieadekwatny do aktualnej sytuacji – poinformowała Kancelaria w przesłanym we wtorek PAP oświadczeniu.

Kancelaria podała, że nowe propozycje sektora zostały przeanalizowane przez KPRP oraz zespół ekspertów działających przy Kancelarii.

"(…) wspomniana koncepcja nie gwarantuje - w naszej ocenie - realizacji podstawowych celów, które przyświecają Kancelarii w związku z pracami nad własnym projektem regulacji. Chodzi tutaj przede wszystkim o zakres podmiotowy przyszłej ustawy. W ocenie Kancelarii zakres ten powinien być znacznie szerszy niż zakłada propozycja ZBP" – napisała Kancelaria Prezydenta.

Kancelaria oceniła, że kryterium dochodowe nie może być głównym wyznacznikiem możliwości wykorzystania narzędzi prawnych służących restrukturyzacji kredytów.

"Dlatego Kancelaria wyraziła wobec ZBP swoje rozczarowanie, gdyż przedstawioną propozycję oceniamy jako dalece niewystarczającą i nieadekwatną do aktualnej sytuacji oraz procesu, jaki został przeprowadzony od czasu podjęcia prac nad projektem regulacji przez KPRP” – napisała Kancelaria.

Kancelaria podała, że propozycje zawarte w nowej koncepcji ZBP mogą stanowić instrument wsparcia w ułatwianiu "bieżącego rozliczania kredytów dla pewnej grupy kredytobiorców, nie są natomiast na tyle generalne, aby Kancelaria Prezydenta RP mogła wykorzystać je bezpośrednio w przygotowywaniu ostatecznego projektu regulacji".

Pod koniec maja Związek Banków Polskich przedstawił nową propozycję sektora bankowego dotyczącą restrukturyzacji kredytów walutowych.

Według propozycji, banki byłyby gotowe przewalutować kredyty i część kosztów tej operacji wziąć na siebie. Oferta skierowana miała być do kredytobiorców, którzy na ratę wydają ponad 70 proc. miesięcznych dochodów.

Związek Banków Polskich szacował, że koszt przewalutowania kredytów mieszkaniowych według tej propozycji wyniesie od 1,6 mld zł do 2,7 mld zł, przy założeniu, że wszystkie uprawnione osoby skorzystają z programu.