- Banki powinny podejść do problemu kredytów walutowych w poważny sposób i pokazać własną propozycję jego rozwiązania - mówi Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Niedawno opublikowali państwo szacunki wpływu na sektor bankowy prezydenckiego projektu ustawy dotyczącej kredytów walutowych. Koszt dla sektora bankowego może przekroczyć nawet 100 mld zł. Ale zaraz pojawiły się zarzuty, że to tylko ankieta, a nie rzetelne szacunki na podstawie rzeczywistych danych z banków.

Każdy nadzór finansowy na świecie bazuje przede wszystkim na sprawozdawczości. Co to jest sprawozdawczość? To właśnie są ankiety wypełniane w instytucjach finansowych, sporządzane w formacie unijnym za pośrednictwem NBP. Normalna sprawozdawczość banków, jaką otrzymujemy, nie uwzględnia informacji, o które nas poproszono. Dlatego potrzebna była specjalna ankieta. Ale ankiety KNF nie polegają na tym, że ktoś zaczepia przechodniów i zadaje kilka pytań.