Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie ustanowiła z dniem 7 lipca br. zarządcę komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo–Kredytowej „Nike” w Warszawie (SKOK Nike) - poinformowała KNF w czwartek w komunikacie.

Na zarządcę komisarycznego w SKOK Nike został powołany Waldemar Szostak - poinformowała KNF. "Jest to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji" - głosi komunikat.

Komisja zaznaczyła, że celem zarządcy komisarycznego będą "działania na rzecz wzmocnienia spółdzielczej kasy poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej kasy".

Zarządca komisaryczny, dodała KNF, został zobowiązany do sporządzenia informacji finansowej SKOK Nike na dzień poprzedzający powołanie go oraz do poddania tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta.

Ma on również wypracować koncepcję restrukturyzacji kasy lub opracować i uzgodnić z KNF program postępowania naprawczego, "którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków spółdzielczej kasy".

Będzie kierować procesem restrukturyzacji oraz informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą spółdzielczej kasy o efektach prowadzonych działań naprawczych.

"Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK. Spółdzielcza kasa nadal będzie świadczyć usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami kasy. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami SKOK. Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów kasy ulegają zawieszeniu. Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących spółdzielczej kasy, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie" - głosi komunikat KNF.

SKOK Nike jest już kolejną spółdzielczą kasą, w której wprowadzono zarząd komisaryczny. W marcu br. szef KNF Andrzej Jakubiak mówił PAP, że w 17 kasach jest prowadzone postępowanie w sprawie ustanowienia zarządcy komisarycznego, 38 ma zobowiązania do przygotowania programu naprawczego, a w 10 program jest realizowany.

Od tamtego czasu trzy kasy upadły, jedna została przejęta przez bank, a w trzech KNF wprowadziła zarząd komisaryczny.

W sumie, jak mówili pod koniec czerwca przedstawiciele KK SKOK, pięć kas zostało dotąd przejętych przez banki, a sześć upadło. Obecnie jest 29 "małych" kas, o aktywach poniżej 100 mln zł, 11 kas o aktywach 100-500 mln zł i trzy kasy o aktywach przewyższających 500 mln zł, dysponujące jednak ponad 70 proc. aktywów systemu.