Bank podał, że jego udział w Funduszu wynosi 23,7 proc. i jest niższy od udziałów rynkowych w sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych, kształtującym się na poziomie 26 proc.

Bank podał, że jego udział w Funduszu wynosi 23,7 proc. i jest niższy od udziałów rynkowych w sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych, kształtującym się na poziomie 26 proc.

Bank ujął koszt przewidywanej wpłaty na Fundusz Wsparcie Kredytobiorców w IV kwartale 2015 roku.

W październiku Sejm przyjął ustawę o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, która zobowiązuje pewne kategorie kredytodawców do dokonania wpłaty na Fundusz, w wysokości proporcjonalnej do wielkości posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni.

Fundusz o wartości 600 mln zł powstanie w BGK.

Portfel kredytów mieszkaniowych PKO BP na koniec III kw. 2015 roku miał wartość 94,7 mld zł.

PKO BP poinformował też w komunikacie, że w grudniu 2015 roku PKO Bank Hipoteczny sfinalizował pierwszy transfer kredytów hipotecznych z PKO BP na łączną kwotę ponad 400 mln zł. Bank przeprowadził także pierwszą emisję listów zastawnych o wartości 30 mln zł, skierowaną do inwestorów krajowych.

"W 2016 roku PKO Bank Hipoteczny pracować będzie nad kolejnymi transferami portfeli i emisjami listów zastawnych. Zarówno skala jak i terminy transferów oraz emisji uzależnione będą od zapotrzebowania Grupy PKO Banku Polskiego na długoterminowe finansowanie" - napisano.

Ekonomiści PKO BP przewidują stabilny wzrost rynku kredytów hipotecznych. W 2016 roku prognozowana dynamika kredytów mieszkaniowych złotowych wyniesie 9,5 proc. rdr, a dynamika kredytów mieszkaniowych ogółem, po wyeliminowaniu efektów kursowych, wyniesie 4,4 proc. rdr.