"Bezpieczeństwo depozytów jest najistotniejsze, niezależnie od tego kto jest właścicielem banku" - dodano.

KNF podała również w komunikacie, że "dobro deponentów i stabilność banków jest dobrem nadrzędnym wobec krótkoterminowych korzyści dla akcjonariuszy związanych z oczekiwaniami co do polityki dywidendowej banków".

Komisja dodała, że w przypadku nierealizowania indywidualnych zaleceń kierowanych do banków przez KNF prawo przewiduje możliwość "działań nadzorczych, których zakres w odniesieniu do banku, osób nim kierujących, bądź akcjonariuszy powiązany jest ze skalą ryzyka danego banku, w tym poziomu ryzyka systemowego związanego z wielkością banku".

Pod koniec marca Komisja Nadzoru Finansowego zalecała kilku bankom, w tym PKO BP, zatrzymanie całego zysku wypracowanego w 2014 r. do czasu ustalenia wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego. Zalecenie było związane z posiadaniem przez banki portfeli kredytów denominowanych we franku szwajcarskim.

Minister skarbu Włodzimierz Karpiński pytany w poniedziałek przez dziennikarzy, czy Skarb Państwa zamierza skompensować ewentualny brak dywidendy z PKO BP wyższymi dywidendami z innych spółek, powiedział: "nie mamy takiego zamiaru". Minister nie powiedział, czy dla resortu zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dla PKO BP oznacza brak dywidendy z tej spółki.

"Decyzja o dywidendzie zapadnie na walnym" - dodał.

Pod koniec marca zarząd PKO BP przyjął, że dywidenda będzie wypłacana z nadwyżek powyżej minimalnych wskaźników adekwatności kapitałowej, które ustalono na poziomie 12,5 proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego i 12 proc. dla współczynnika Tier 1. (PAP)

kuc/ jtt/