Koleżanka poprosiła mnie o pożyczkę. – Z jednej strony to moja dobra znajoma, z drugiej jednak kwota jest dość wysoka. Czy powinnam podpisać z nią umowę, czy ustna będzie wystarczająca – zastanawia się pani Grażyna.
Wątpliwości pani Grażyny są uzasadnione. Niezależnie od stopnia znajomości przy pożyczaniu pieniędzy warto się zabezpieczyć. Co do zasady przyjmuje się, że przy pożyczce przekraczającej 500 zł należy sporządzić umowę na piśmie.
Powinna ona zawierać dane obu stron, kwotę pożyczki, warto również zamieścić informację o terminie spłaty długu.
Jeśli takiego zapisu nie będzie, to, zgodnie z ustawą, uregulowanie należności powinno nastąpić do sześciu tygodni po wypowiedzeniu umowy przez pożyczkodawcę. Umowę pożyczki można zawrzeć w formie elektronicznej – jest wiążąca, jeśli koleżanka pani Grażyny niezwłocznie potwierdzi otrzymanie wiadomości i zaakceptuje zawarte w niej warunki również drogą elektroniczną.
Choć przepisy mówią, że dla celów dowodowych umowa pożyczki powinna być spisana, to niezachowanie formy pisemnej nie oznacza, że staje się nieważna. Dłużnik wciąż ma obowiązek spłaty zobowiązania, choć wówczas wyegzekwowanie długu może być nieco trudniejsze. W niektórych przypadkach skutkuje zwykłe przypomnienie, np. e-mailem. Zwłaszcza kiedy dłużnik odpisze, że odda pieniądze w późniejszym terminie, będzie to dowód, że pożyczka faktycznie miała miejsce. Jeśli jednak nie będzie odbierał telefonu i nie uda się z nim skontaktować w inny sposób, należy poszukać świadków zawarcia umowy.
Dowodem może być też potwierdzenie przelewu – najlepiej jeśli w tytule będzie wyraźnie zaznaczone, że jest to pożyczka. W ostateczności, jeśli dłużnik odmawia spłaty zobowiązania, należy złożyć pozew o zapłatę do sądu. Konieczne jest dołączenie dowodów – np. dokumentu przelewu, ewentualne listów lub e-maili. Jeśli umowa nie była zawarta pisemnie, nie ma pewności, czy sąd uwzględni wszystkie dołączone dowody, zazwyczaj jednak dług udaje się wówczas odzyskać.
Najlepiej więc na samym początku spisać umowę pożyczki – wtedy odzyskanie pieniędzy przy pomocy sądu stanie się znacznie prostsze.
Podstawa prawna
Art. 66, 720, 723 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).