Banki powinny w całości ponosić ryzyko stóp procentowych, o ile tak stanowi umowa kredytowa - mówi w wywiadzie dla DGP Andrzej Raczko, członek zarządu NBP.

Jakie skutki przyniesie program skupowania obligacji, który w ubiegłym tygodniu ogłosił Europejski Bank Centralny?

Niewątpliwie spowoduje wzrost cen tych papierów i spadek ich rentowności. I ten spadek będzie relatywnie większy w przypadku takich krajów strefy euro, jak Francja, Włochy czy Hiszpania. Z pewnością ułatwi zarządzanie długami publicznymi i obniży koszty ich obsługi w strefie.