Spółka Polski Standard Płatności złożyła wniosek do Narodowego Banku Polskiego o zgodę na prowadzenie systemu płatności. Do tworzonego przez 6 banków i Krajową Izbę Rozliczeniową standardu dołączyły kolejne spółki, poinformował PKO BP.

Umowa o współpracy podpisana przez spółkę Polski Standard Płatności z Krajową Izbą Rozliczeniową szczegółowo określa prawa i obowiązki każdej ze stron w zakresie obsługi systemu płatności mobilnych. Zawarcie umowy umożliwiło spółce formalne złożenie wniosku do Narodowego Banku Polskiego o wydanie zgody na prowadzenie krajowego systemu płatniczego.

Jest to kolejny krok wynikający z porozumienia zawartego pomiędzy Alior Bankiem, Bankiem Zachodnim WBK, Bankiem Millennium, ING Bankiem Śląskim, mBankiem, PKO Bankiem Polskim oraz Krajową Izbą Rozliczeniową w 2013 roku.

Umowa ta jest kluczowym elementem strategii banków założycieli PSP zakładającej otwarty rozwój systemu dla innych instytucji finansowych, agentów rozliczeniowych i sieci detalicznych.

PKO BP podał, że PSP podpisało od początku roku kolejne listy intencyjne z bankami i agentami rozliczeniowymi w sprawie uczestnictwa w systemie. Nowi partnerzy, którzy dołączą do systemu tworzonego przez PSP i KIR to między innymi: Eurobank, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole, Idea Bank, Dotpay, PayTel S.A. oraz Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.

„Podpisanie kolejnych listów intencyjnych już na tym etapie napawa nas dużym optymizmem, ponieważ zaangażowanie nowych partnerów jest niezbędne do szybkiego rozwoju tworzonego przez nas systemu. Widzimy także duże zainteresowanie ze strony sieci handlowych. W najbliższym czasie liczymy szczególnie na ścisłą współpracę z akceptantami i jesteśmy przekonani, że przyniesie to korzyści każdej ze stron" - powiedział prezes PSP Adam Malicki, cytowany w komunikacie.

PSP dla klientów oznacza wygodny dostęp do płatności telefonem w szerokiej sieci akceptacji - użytkownicy systemu będą mogli płacić telefonem zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i internetowych, korzystać z bankomatów oraz przelewać środki na numer telefonu odbiorcy, bez względu na to, z którym bankiem są związani.

W październiku 2013 r. Alior Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski i KIR zawarły porozumienie w sprawie budowy jednolitego standardu płatności. Na mocy tego porozumienia została powołana spółka PSP, która będzie zarządzać systemem płatności mobilnych, a także będzie odpowiedzialna za autoryzację i rozliczanie płatności mobilnych realizowanych w terminalach płatniczych, bankomatach i w internecie.