Polski Standard Płatności i Krajowa Izba Rozliczeniowa podpisały umowę o współpracy w zakresie obsługi płatności mobilnych

Umowa dotyczy świadczenia przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. (KIR S.A.) na rzecz Polskiego Standardu Płatności Sp. z o.o. (PSP) usług umożliwiających realizację płatności mobilnych. Podpisanie umowy jest konsekwencją porozumienia zawartego przez sześć banków, które z inicjatywy PKO Banku Polskiego rozpoczęły współpracę nad budową jednolitego standardu płatności mobilnych oraz KIR S.A. Zgodnie z założeniami porozumienia KIR S.A. zapewni infrastrukturę teleinformatyczną niezbędną do realizacji przedsięwzięcia, a docelowo będzie realizowała pełną obsługę operacyjną systemu płatności mobilnych. Jest to kolejny krok w projekcie budowy lokalnego standardu płatności mobilnych.

W październiku 2013 r. Alior Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski i KIR S.A. zawarły porozumienie w sprawie budowy jednolitego standardu płatności. Na mocy tego porozumienia została powołana spółka PSP, która będzie zarządzać systemem płatności mobilnych, a także będzie odpowiedzialna za autoryzację i rozliczanie płatności mobilnych realizowanych w terminalach płatniczych, bankomatach i w Internecie. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. będzie natomiast realizować obsługę przepływów finansowych w ramach systemu, czyli dokonywać rozrachunku płatności mobilnych. Rozrachunek tych płatności będzie się odbywał z wykorzystaniem systemu ELIXIR®, natomiast obsługa płatności mobilnych typu P2P będzie realizowana w prowadzonym przez KIR S.A. systemie płatności natychmiastowych Express ELIXIR z wykorzystaniem utrzymywanej przez PSP bazy aliasów, pozwalającej na identyfikację numeru NRB przelewu w oparciu np. o numer telefonu. KIR S.A. zapewni infrastrukturę teleinformatyczną niezbędną do realizacji przedsięwzięcia oraz dostosuje system OGNIVO do obsługi reklamacji związanych z systemem płatności mobilnych.

Przewagą nowego standardu płatności mobilnych będzie jego otwartość na różnych uczestników rynku, niski koszt procesowania transakcji, a także szeroki wachlarz funkcji: możliwość dokonywania transakcji w bankomatach, terminalach płatniczych, sklepach internetowych oraz przelewów natychmiastowych na numer telefonu.

Włączenie KIR S.A. do prac nad realizacją standardu płatności mobilnych pozwoli na wykorzystanie wieloletniego doświadczenia Izby w świadczeniu usług dla banków, a dzięki zastosowaniu istniejących systemów KIR S.A. przyspieszy proces budowy nowego systemu. Dodatkowo neutralna względem banków pozycja KIR S.A. może ułatwić akceptację rozwiązania przez inne banki oraz przyczynić się do zapewnienia jego pełnej interoperacyjności.