Przygotowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń rekomendacja ma wejść w życie 1 maja br. Najważniejszą zmianą jest obowiązek przedstawiania klientowi karty produktu, w której znajdą się ważne dla niego dane, jak np. informacja o wszystkich opłatach czy ostrzeżenie przed ryzykiem utraty całości środków.
Sprzedawca przedstawi klientowi trzy prognozy: bazową, przewidywanie o obniżonej rentowności i projekcję o podwyższonej rentowności. Wszystkie towarzystwa będą musiały też opierać się na tych samych danych. Jasno przedstawione mają być też wszystkie koszty.