Ubezpieczyciel zapłaci za leczenie, nawet za operację plastyczną po wypadku. Ofert kierowanych do osób uprawiających amatorsko sport jest coraz więcej
Na kwiecień promocję nowego ubezpieczenia dla rowerzystów planuje AXA. – Będzie to pierwsze na rynku tak kompleksowe ubezpieczenie – mówi Agnieszka Omilian, menedżer ds. rozwoju oferty w AXA. – Zapewni wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku na rowerze oraz jego kradzieży w wyniku włamania, utraty roweru w wyniku rabunku, a przede wszystkim jego kradzieży z miejsca ogólnodostępnego. Składka uzależniona będzie od wartości roweru – dodaje.
Z kolei PZU coraz bardziej promuje swoją ofertę wśród biegaczy. Oprócz sponsorowania dużych imprez, jak maraton czy Półmaraton Warszawski, uruchomiło pierwszego dnia wiosny portal dla biegaczy PZUZdrowie.pl. Są tam informacje dla biegających, wideoczaty ze specjalistami czy oferty badań w niższych cenach.
– Nasze zaangażowanie w bieganie wynika z tego, że jest to sport masowy, który mogą uprawiać niemal wszyscy – tłumaczy Agnieszka Rosa z biura prasowego PZU. – Poprzez fundusz prewencyjny każdego roku przekazujemy miliony złotych na projekty dotyczące profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego trybu życia – zaznacza.
Ofertę dla osób amatorsko uprawiających sport posiada większość firm ubezpieczeniowych. – Z ubezpieczeń NNW korzysta coraz więcej osób – mówi rzecznik Avivy Bohdan Białorucki.
Duża część propozycji skierowana jest do rowerzystów. Dzięki ubezpieczeniu mogą oni liczyć m.in. na wypłatę świadczenia w razie nieszczęśliwego wypadku, pokrycie kosztów ratownictwa i poszukiwań, zwrot kosztów rehabilitacji, ochronę na wypadek szkód wyrządzonych rowerem innym osobom czy wsparcie assistance. Przykładowo w TU Europa sześciomiesięczne standardowe ubezpieczenie kosztuje 40 zł, a w wariancie podwyższonym (wyższe kwoty odpowiedzialności ubezpieczyciela i zwrot kosztów rehabilitacji) – 52 zł.
W Gothaer kupujący samodzielnie określa wysokość sumy ubezpieczenia, czyli najwyższego możliwego odszkodowania, które dostanie, jeśli zdarzy się wypadek. – Od tego, jaka będzie suma ubezpieczenia, zależy, czy wypłacona po zdarzeniu rekompensata wystarczy na pokrycie wszystkich kosztów leczenia – przypomina Anna Materny, dyrektor biura ubezpieczeń detalicznych w Gothaer. – Lepiej więc wybrać wyższą sumę ubezpieczenia i zapłacić nieco więcej, niż doraźnie oszczędzić, ale w zamian otrzymać mniej wartościową ochronę – argumentuje Materny.
W Warcie ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW w podstawowym wariancie zwykle przewiduje wypłatę w razie śmierci czy trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz pozwala na zwrot kosztów naprawy lub nabycia protez do 10 proc. sumy ubezpieczenia. – Opcje rozszerzone mogą pokrywać całkowite koszty leczenia, rekonwalescencji oraz operacji plastycznej – mówi rzecznik firmy Marcin Jaworski.
Ubezpieczyciele polecają też klientom polisy od odpowiedzialności cywilnej. W przeciwieństwie do kierowców samochodów, dla rowerzystów jest ono nieobowiązkowe. – Chroni m.in. przed szkodami wyrządzonymi w trakcie jazdy na rowerze, jak np. uszkodzenie drzwi samochodu czy szkody wyrządzone przechodniom – opowiada Barbara Hornik, menedżer ds. rozwoju produktów majątkowych w Generali.
Ochronę OC możemy zdobyć m.in. przy ubezpieczeniu mieszkania. Obejmuje ono zazwyczaj odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas zwykłych czynności życia codziennego, w tym wskutek amatorskiego uprawiania sportów letnich i zimowych. – Zatem ubezpieczenie to pokryje koszty leczenia osoby, którą ubezpieczony przypadkowo potrącił podczas jazdy na rowerze – mówi rzeczniczka Proamy Justyna Szafraniec.
– Często okazuje się to bardziej korzystne finansowo niż wykupienie OC kierowanego wyłącznie do rowerzystów – dodaje Monika Daniek z Liberty Direct. – Polisa chroni nie tylko przed szkodami wyrządzonymi podczas jazdy na rowerze, ale również w innych sytuacjach: na przykład wtedy, kiedy kogoś pogryzie nasz pies lub gdy dziecko grające w piłkę wybije komuś okno.
Uniqa oferuje możliwość objęcia ochroną rowerów oraz innego sprzętu sportowego w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych. – Rowery chronimy w miejscu ubezpieczenia, czyli budynku, lokalu mieszkalnym lub pomieszczeniu, budynku gospodarczym czy garażu – tłumaczy rzeczniczka firmy Katarzyna Ostrowska.