Stawka interchange dla kart kredytowych wyniesie odpowiednio 1,11% od 2014 r. i 0,84% od 2017 r.

"Komitet Decyzyjny Visa Polska, po rekomendacji organizacji Visa Europe, poparł plan obniżek stawek opłat interchange na lata 2014-2017 dla płatności dokonywanych kartami Visa w Polsce, zgodny z harmonogramem przewidzianym w Programie redukcji opłat kartowych wypracowanym pod auspicjami Narodowego Banku Polskiego w 2012 r." - głosi komuniakt.

Harmonogram obniżek stawek opłat interchange dla kart Visa jest niezależny od decyzji jakiegokolwiek innego systemu płatniczego i jest kolejnym krokiem po obniżkach wprowadzonych z dniem 1 stycznia br. dla wszystkich rodzajów debetowych i kredytowych kart Visa wydawanych przez banki klientom indywidualnym, podkreślono.

"Zgodnie z harmonogramem, od początku stycznia 2014 r. maksymalna stawka interchange dla debetowych kart Visa wydawanych klientom indywidualnym wyniesie 1% i będzie stopniowo obniżana do 0,7% w 2017 r. Maksymalna stawka dla kredytowych kart Visa wydawanych klientom indywidualnym wyniesie 1,11% od początku stycznia przyszłego roku i będzie redukowana do 0,84% w 2017 r." - czytamy dalej.

Visa podkreśla, że docelowa wysokość maksymalnych stawek interchange w 2017 r. oraz warunki wprowadzania obniżek bazują na kompromisowym Programie redukcji opłat kartowych wypracowanym przez Zespół Roboczy przy NBP, który w ubiegłym roku został zaakceptowany przez wszystkie strony poza MasterCard, w tym przez banki oraz detalistów.

Zapowiedziane obniżki maksymalnych stawek opłat dla płatności kartami Visa na lata 2014‑2017 kontynuują wprowadzone z dniem 1 stycznia 2013 r. obniżki stawek, wynoszących obecnie 1,25% wartości transakcji dla kart debetowych (0,9% dla płatności do 20 złotych, czyli tzw. mikropłatności) oraz 1,30% dla kart kredytowych (1% dla mikropłatności). Obniżki te dotyczyły wszystkich rodzajów debetowych i kredytowych kart Visa wydawanych przez banki klientom indywidualnym dla płatności w tradycyjnych placówkach handlowych i usługowych, tj. dla ok. 97% płatności kartami Visa w Polsce.

Z kolei MasterCard poinformował w ub. tygodniu o przystąpieniu do programu obniżek opłat interchange, zaproponowanego przez Związek Banków Polskich (ZBP).

Jak tłumaczył wówczas dyrektor generalny MasterCard w Polsce Michał Skowronek, Inicjatywa ZBP, co do zasady, jest spójna z programem NBP. Jednocześnie, zawiera rozwiązania, które zachowują wolną konkurencję pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Rozwiązanie proponowane przez ZBP odnosi się tylko do systemów czterostronnych, jak MasterCard i Visa, jednak pozwala im konkurować z trójstronnymi systemami płatniczymi, takimi jak American Express i Diners Club.

Według MasterCard, samoregulacja jest lepszą drogą wprowadzania zmian na rynku niż regulacja".

Propozycja ZBP zakłada zrównoważone podejście do obniżek stawek opłat interchange, pozostawiając bankom możliwość dostosowania się do zmian, a akceptantom obniżanie kosztów akceptacji kart, podkreśla firma.