Rząd ma wiele sposobów na walkę z lichwą. Oprócz propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości przewidującej wprowadzenie restrykcyjnych przepisów karnych i obniżenie limitów opłat pobieranych przez biznes, działa także resort finansów.
Dowód? W projekcie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami znajdują się regulacje ważne również dla firm pożyczkowych. Znowelizowana zostanie bowiem przy okazji ustawa o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1528 ze zm.). Nowo dodany art. 59aa ust. 1 stanowił zaś będzie, że instytucja pożyczkowa może rozpocząć działalność dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych. Prowadzić go ma Komisja Nadzoru Finansowego, która nazwy wpisanych do niego podmiotów będzie prezentowała na swojej stronie internetowej. Dzięki temu konsumenci, którzy będą chcieli sprawdzić, czy pożyczkodawca jest rzetelny i działa zgodnie z prawem – uczynią to w ciągu kilku chwil.
Obecnie instytucje pożyczkowe udzielające kredytów konsumenckich nie są objęte obowiązkiem rejestracji. „Wobec sygnalizowanych przez rzecznika finansowego nieprawidłowości pojawiających się na rynku kredytów konsumenckich należy podjąć stosowne działania legislacyjne” – wskazuje resort w uzasadnieniu projektu.
Pomysł ten podoba się przedstawicielom branży. Związek Firm Pożyczkowych ocenia, że powstanie rejestru realnie wzmocni ochronę klientów. W jego opinii procedowana ustawa odniesie jeszcze jeden pozytywny skutek. Otóż możliwość udzielania kredytów hipotecznych zostanie ograniczona tylko do banków i SKOK-ów. Pierwotnie projektodawcy chcieli, aby taką ofertę konstruować mogły również firmy pożyczkowe.
– Z racji braku dostępu do taniego kapitału na równi z podmiotami nadzorowanymi nie mogą one jednak prowadzić równorzędnej konkurencji w obrębie kredytów hipotecznych. Dlatego też działanie MF w zakresie wyłączenia takiej możliwości jest racjonalne – przyznaje prezes ZFP Jarosław Ryba.
Niektórzy przedstawiciele branży liczyli na to, że wprowadzony zostanie także nadzór nad branżą pożyczkową. Tego na razie jednak nie będzie. Nieoficjalnie mówi się, że żaden z organów administracji publicznej nie chce wziąć na siebie obowiązku nadzorowania tej części rynku usług finansowych.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd