- Banki zachowują się, jakby było już po sprawie, a problem kredytów walutowych dotyczył tylko niewielkiej grupy osób. Natomiast my uważamy, że jest to tykająca bomba społeczna, którą należy zawczasu rozbroić - uważa Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Koniec roku to czas podsumowań. Jednym z najbardziej gorących tematów 2016 r. były kredyty frankowe. Czy na tym polu UOKiK może się pochwalić sukcesami?
Wydaliśmy kilka istotnych poglądów prawnych w sprawach dotyczących kredytobiorców. Dwa z nich zostały już uwzględnione przez sądy. Ale to oczywiście nie wystarczy. Poglądy prawne są przecież wydawane w indywidualnych sprawach. Tymczasem problem powinno się rozwiązać w sposób kompleksowy.