22 maja br. Senat wprowadził poprawki do ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Senat przyjmuje poprawki do ustawy o bonie energetycznym

Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami głosowało 62 senatorów, nikt nie był przeciw, a 31 senatorów wstrzymało się od głosu.

W wyniku głosowań Senat wprowadził poprawki głównie o charakterze legislacyjnym. Jedna z przyjętych poprawek ma m.in. na celu umożliwienie zawieszenia na 6 miesięcy pobierania od odbiorców w gospodarstwach domowych tzw. opłaty mocowej.

Nowelizacja ustawy gwarantuje pomoc dla gospodarstw domowych

Ustawa wprowadza jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych o niższych dochodach w postaci bonu energetycznego, wypłacanego w drugiej połowie 2024 r. Maksymalna wartość bonu to 300–600 zł lub 600–1200 zł przy ogrzewaniu z użyciem prądu i będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym i ich dochodów.

Ustawa wprowadza też czasowe ograniczenia cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe, a także zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania bonu energetycznego. Maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych od lipca do grudnia 2024 r. wyniesie 500 zł za MWh, a dla jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów użyteczności publicznej, małych i średnich przedsiębiorstw – 693 zł/MWh.

Zmiany w cenach energii, gazu i ciepła systemowego oraz rekompensaty

Nowe przepisy likwidują od 1 lipca 2024 r. zamrożenie ceny gazu dla odbiorców taryfowanych na poziomie 200,17 zł za MWh i wprowadza cenę maksymalną, równą taryfie największego sprzedawcy detalicznego – PGNiG OD. Do 30 czerwca 2025 r. będzie obowiązywał system rekompensat za utrzymanie przez dostawcę określnych cen ciepła systemowego. Do końca 2024 r. cena ta wyniesie 119,39 zł za GJ, a w pierwszej połowie 2025 r. – 134,97 zł za GJ.

kom/ pab/ wus/